Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Farvel til KLS-bogreolen

Er det nødvendigt med en masse bøger for at få godkendt sit KvalitetsLedelsesSystem (KLS)? Sådan spørger et medlem af TEKNIQ.

Spørgsmål 

Jeg har hørt rygter om, at jeg ikke længere behøver at have en masse bøger stående for at få godkendt mit KvalitetsLedelsesSystem (KLS). Er det korrekt?

Svar 

Ja, rygtet taler sandt. Med virkning fra den 1. juli 2017 er der ændret i en række bekendtgørelser, der udmønter autorisationsloven – herunder KLS-bekendtgørelsen.

Ændringen kan findes i bilag 1 om ”Elementer i KvalitetsLedelsesSystemet”, der i praksis danner grundlag for opbygning og kontrol af virksomhedens KLS.

Bilaget til Bekendtgørelse nr. 629 af 02/06/2017 er blevet ændret, så der nu ikke kræves adgang til relevant lovgivning i virksomheden. Der er nu fokus på flere ting, herunder bemanding af opgaverne, instruktion af medarbejderne, tilsyn og slutkontrol.

Det betyder i praksis, at der skal være et grundlag for at kunne instruere medarbejderen til at udføre en lovlig installation. Det vil deraf være nødvendigt at de relevante Bygnings- og gasreglementer er tilgængelige for både mester og medarbejder. Instruktion af arbejdets udførelse får herved et konkret grundlag, der kan udbygges med anden relevant information – eksempelvis en monteringsanvisning fra leverandøren.

Udover reglementerne kan man også anvende andre relevante opslagsværker som eksempelvis normer, anvisninger eller andet, der sikrer den korrekte instruktion til en konkret opgave. Der skal med andre ord være en tilstrækkelig dokumentation for det lovmæssige grundlag for virksomhedens løsning af opgaver. Dog er det virksomheden selv, der skal definere det i KLS’en.

Birger Tannebæk Christiansen, teknisk konsulent, TEKNIQ


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.