Kontakt

Ankenævnet
for Tekniske Installationer

Installatører holder deres sti ren

Sidste år endte sagerne ved Ankenævnet for Tekniske Installationer i langt de fleste tilfælde med en hel eller delvis frifindelse af installatørerne.

Installationsbranchen har generelt godt styr på fagligheden. Det er konklusionen oven på den seneste opgørelse af sager fra Ankenævnet for Tekniske Installationer. Den viser, at der i 2016 var i alt 188 klagesager (110 på vvs- og 78 på elområdet), hvilket er et mindre fald i forhold til året før (226 samlet). 

Mere interessant er det dog, at det kun er i ganske få tilfælde, at installatørerne taber sagerne. Ud af de 89 sager, som blev afsluttet med kendelse i 2016, fik klager medhold i 24 og delvist medhold i 13. Mens installatørerne fik medhold i 45 og 7 blev afvist. Derudover blev fire sager overgivet til TEKNIQs Garantiordning. 

– Jeg synes, det er flot af branchen, at virksomhederne tilsyneladende har så godt styr på deres faglighed, siger Jane Fischer, der er sekretariatschef for ankenævnet.

Vigtig klagemulighed

De eksempler, hvor klagerne får medhold, viser efter Jane Fischers mening betydningen af, at kunderne kan få prøvet deres sager ved en uvildig instans. 

– Det ville i virkeligheden være overraskende, hvis slet ingen fik medhold. Ingen er ufejlbarlige – heller ikke installationsbranchen, siger Jane Fischer. 

Hun understreger samtidig vigtigheden af god kommunikation med kunderne, hvis installatørerne skal undgå en tur i ankenævnet. 

– Ankenævnet har på årsplan cirka 1.000 telefoniske og skriftlige henvendelser. Mange af disse vedrører spørgsmål, som udspringer af uklare aftaler. Installatørerne er de professionelle, og det er dem, der skal sikre, at aftalerne er på plads, siger Jane Fischer og uddyber: 

– Uanset om det viser sig, at der ikke er grundlag for at rejse en sag, har forbrugeren haft en kedelig oplevelse, som for eksempel også kan give installatøren dårlig omtale.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.