troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Tid til at søge om tilskud til fremme af energieffektivitet i bygninger

Energistyrelsen har åbent for tilskud til projekter, der fremmer energieffektiviseringen af bygninger og fleksibelt energibrug ved brug af eksempelvis data, digitalisering og datadreven beslutningsstøtte. Fristen for at søge er den 30. oktober 2017.

Som opfølgning på regeringens initiativ ”Energieffektive og Intelligente bygninger” giver Energistyrelsen nu tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter inden for netop dette område. Formålet med tilskudsordningen er at fremme energieffektiviseringen af bygninger og fleksibelt energibrug ved brug af blandt andet data, digitalisering og datadreven beslutningsstøtte. 

Energistyrelsen har åbnet for ansøgninger om tilskud til projekter til afprøvning og/eller udvikling inden for disse to områder:

  • Screening af eksisterende bygninger for energieffektiviseringspotentialer
  • Energieffektiv drift af bygninger

Projekterne skal have fokus på anvendelse af data, digitalisering og kommunikationsteknologi mv. til udvikling af værktøjer, metoder, produkter eller løsninger, der kan bidrage til effektivisering af energiforbruget i bygninger. 

Der ydes tilskud inden for en ramme på cirka 6,7 millioner kroner. Tilskuddet er på maksimalt 40 procent af omkostningerne til projektet, og det kan ydes til virksomheder og forsknings- og vidensformidlende institutioner. 

Ansøgninger om tilskud sendes til Energistyrelsen på adressen intelbyg@ens.dk. Fristen for ansøgninger er senest den 30. oktober 2017.

Der afholdes informationsmøde om ordningen i Energistyrelsen den 24. august 2017 kl. 14.

Læs mere om tilskudsordningen til fremme af energieffektivitet i bygninger

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.