Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Det betyder finansloven for din virksomhed

Den nye finanslov for 2018, der blev vedtaget 22. december, vil på en række områder komme til at påvirke el- og vvs-installationsvirksomhedernes dagligdag. Herunder kan du få et overblik over tre af de vigtigste punkter.

Hele Danmarks husholdningsbudget, finansloven, faldt endeligt på plads, lige inde Folketinget gik på juleferie den 22. december. Den nye finanslov indeholder blandt andet tre punkter, som i større eller mindre grad kan få betydning for den daglige drift af installationsbranchens virksomheder.

Her kan du få overblik over dem:

BoligJobordningen bliver permanent

Det vil stadig være muligt for boligejere at få fradrag for en række forskellige håndværksydelser. Der har ellers været lagt op til, at ordningen fremover kun skulle gælde forskellige serviceydelser som eksempelvis børnepasning og rengøring, men i sidste ende fastholdt man den hidtidige model. Den permanente ordning træder i kraft ved årsskiftet.

De mulige fradragsbeløb vil være uændrede i forhold til 2017. Det betyder, at man kan få et skattefradrag pr. person (for arbejdsløn) på 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværksydelser. Det forventes, at ordningen kommer til at koste staten 455 mio. kr. i 2018 og 445 mio. kr. fra 2019 og frem.

Der er dog sket en række ændringer i, hvilke håndværksydelser som er fradragsberettigede. Bl.a. er det nu muligt at få fradrag ved installation af tyverialarmer. Til gengæld er det ikke længere muligt at få fradrag ved installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring, energirådgivning eller installation af ladestik til elbiler.

Du kan se en komplet oversigt over, hvilke ydelser man fra 2018 kan få fradrag for (og hvilke, der er bortfaldet) her!

Ingen beskatning af fri telefon fra 2020

I øjeblikket beskattes alle lønmodtagere, der får stillet fri telefon og internet til rådighed af arbejdsgiveren, for et beløb på 2.800 kr. om året (2018-niveau). I forbindelse med den nye finanslov er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at ophæve denne beskatning. Det vil dog først ske fra og med indkomståret 2020.

Ændringen vil koste staten cirka. 540 mio. kr. i 2020 – et beløb der stiger gradvist år for år til 700 mio. kr. i 2025.

Billigere bro over Storebælt

Hvis din virksomhed arbejder på tværs af Storebælt, er der også gode nyheder at hente i den nye finanslov. Taksterne over Storebælt nedsættes således med 15 procent fra den 1. januar 2018. De nye takster fastholdes, indtil færdiggørelsen af motorvejsudvidelsen på Vestfyn (forventes afsluttet i 2022).

Herefter falder taksterne yderligere, således af den samlede takstnedsættelse bliver på 25 procent.

Det er værd at bemærke, at taksterne for personbiler kun reduceres, hvis man benytter automatisk betaling i form af fx BroBizz, eller hvis man tilmelder sig det kommende automatiske nummerpladegenkendelsessystem ved betalingsanlægget på sjællandssiden af Storebælt.

Du kan kigge nærmere på hele finansloven her!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.