En dag med fokus på byggeriets fremtid

Byggepolitik skal stå højere på den politiske dagsorden, og der skal tænkes i mere langsigtede løsninger. Det var der bred enighed om, da politikere og forskellige aktører fra byggebranchen i går var samlet til konference om byggeriets fremtid på Christiansborg.

Bag initiativet stod Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, DI, Dansk Byggeri og TEKNIQ. Formålet med konferencen var at sætte fokus på byggeriets mange og store bidrag til samfundsøkonomien, og at sætte branchens rammevilkår og fremtid på dagsordenen.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen lovede blandt andet, at det skal være enklere at bygge i fremtiden, og at han ville sætte gang i arbejdet med en strategi for det digitale byggeri. 

Adm. direktør i TEKNIQ Niels-Jørgen Hansen holdte et indlæg om byggeriet som uddannelsessted. Til de mange tilhørende sagde han blandt andet, at installationsbranchen og byggeriet har tradition for at tage ansvar for at uddanne, og det værner branchen om. Han opfordrede samtidigt til, at andre også tager ansvar og vil være med til at give erhvervsuddannelserne den status, som de fortjener.

Søren Østergaard, installationschef hos Høyrup & Clemmensen, fortalte om de mange tiltag, virksomheden benytter for at motivere og uddanne virksomhedens lærlinge. Han nævnte blandt andet virksomhedens mentorordning, der er med til at sikre, at de unge får en god start på deres karriere i installationsbranchen. Søren Østergaard efterlyste samtidig, at man øger indsatsen for at gøre de tekniske skoler til et mere attraktivt læringsmiljø.

Konferencen blev afsluttet med en paneldebat, hvor Mette Reissmann (S), Merete Dea Larsen (DF), Hans Chr. Schmidt (V), Anders Johansson (K), Andreas Steenberg (RV) og Søren Egge Rasmussen (EL) deltog. Ordførerne kvitterede for de mange gode indslag, som flere mente havde skabt inspiration til det politiske arbejde. Og der var enighed om, at fremtidens bygge- og boligpolitik skal prioriteres højt og bygge på langsigtede løsninger.


(Foto: Christina Houlind/ Dansk Byggeri)


(Foto: Christina Houlind/ Dansk Byggeri) 


(Foto: Christina Houlind/ Dansk Byggeri)


(Foto: Christina Houlind/ Dansk Byggeri)
TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.