Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


TEKNIQs handlingsplan: Installationsbranchens rejse mod år 2025

I 2018 vil TEKNIQ særligt sætte fokus på det digitale byggeri, IoT og installatøren som driftspartner. Men også fremtidens arbejdskraft, lederudvikling og branding af uddannelserne står højt på listen over det kommende års aktiviteter.

af Anne Birkelund 

I 2017 blev det slået fast med syvtommersøm: De nye teknologier er i fuld gang med at forandre installationsbranchen, og det stiller nye krav til virksomhederne. Det er beskrevet i rapporten ”Installation 4.0” om de teknologiske tendenser frem mod 2025 og senest i ”Nye muligheder i installation 4.0”, som bygger på en række workshops med TEKNIQs medlemsvirksomheder.

Nu skal konklusionerne udmøntes i konkrete initiativer. En af TEKNIQs aktiviteter i 2018 kommer derfor til at handle om digitalisering af byggeriet og BIM (Building Information Modelling). Det er et område, som er i rivende udvikling både i Danmark og internationalt, og ved hjælp af casebeskrivelser og kurser har virksomhederne mulighed for at blive klædt bedre på til de nye digitale muligheder. 

Det samme gælder IoT. Her vil TEKNIQ i et bredt samarbejde med forskellige aktører gå et spadestik dybere og formidle konkret viden om, hvordan IoT kan skabe værdi for kunderne. Der vil også blive sat fokus på, hvordan installationsbranchens virksomheder kan omsætte data til synlige fordele.

Installatøren som driftspartner

Derudover vil TEKNIQ se nærmere på installatørens rolle som driftspartner. Ofte er installatøren med i hele processen fra design til drift. Men hvordan udvikler rollen sig i lyset af den øgede digitalisering og overgangen til mere intelligente bygninger? Det vil TEKNIQ undersøge og belyse med cases, medlemsmøder og en konference med indlæg fra branchens partnere.

I forlængelse af Installation 4.0 vil TEKNIQ desuden sammen med Dansk El-Forbund opdatere den fælles vision for elbranchen, som de to parter udarbejdede i 2013. Også vvs-branchens vision 2022 vil blive opdateret, og TEKNIQ vil i 2018 gennemføre en række møder med fokus på de nye teknologier og deres betydning for vvs-branchen. 

Fremtidig arbejdskraft i fokus

Det andet store fokusområde i 2018 er fremtidens arbejdskraft. Behovet for arbejdskraft vil kun stige i de kommende år, og det samme vil behovet for nye kompetencer og typer af medarbejdere i installationsbranchen. Det gælder både ufaglærte, faglærte, installatører, maskinmestre, specialister og andre højtuddannede og ledere. Og det gælder udenlandsk arbejdskraft. 

TEKNIQ vil blandt andet styrke sin informationsindsats over for medlemmerne om mulighederne for at ansætte andre typer medarbejdere i forhold til overenskomster, løndifferentiering, lokalaftaler, vikarer og akkorder. 

For at styrke rekrutteringen af ledere i branchen vil TEKNIQ skabe en ny lederuddannelse, der sætter fokus på omstillingen fra medarbejder til leder. Målet er, at 150 deltagere gennemfører uddannelsen de kommende to år. Desuden vil de eksisterende lederuddannelser blive opgraderet i både form og indhold, hvilket blandt andet vil ske med inddragelse af e-learning. 

Opdaterede uddannelser

Samtidig vil TEKNIQ sikre, at erhvervsakademiuddannelserne er opdaterede i forhold til de nye kompetencebehov. Og der vil blive indledt et tættere samarbejde med maskinmesterskolerne og ingeniøruddannelsen, så de nyuddannede ser installationsbranchen som et attraktivt sted at arbejde og gøre karriere.

Lærlingeuddannelserne er stort set opdaterede, og kompetenceniveauet er så højt, at det ikke pt. vil være realistisk at hæve det yderligere. Det kan dog blive tale om mindre justeringer – for eksempel i forhold til brugen af digitale værktøjer, digitalt byggeri og BIM. TEKNIQ vil arbejde for, at der udbydes talentspor på både elektriker- og vvs-energiuddannelsen. Desuden vil der blive gennemført en række brandingaktiviteter, så endnu flere unge søger ind på uddannelserne.

Startskud til en ny energiaftale

I begyndelsen af det nye år begynder forhandlingerne om den kommende energiaftale. Den kan få stor betydning for mange af TEKNIQs medlemmer – ikke mindst fordi en ny aftale også vil omfatte energispareordningen. Allerede i januar 2018 afholder TEKNIQ en konference om ordningen med deltagelse af ministeren og en række andre nøgleaktører. Der vil også blive udarbejdet en række anbefalinger til den nye aftale, der vil blive markedsført bredt i starten af det nye år. 

Der vil også være fokus på det nye bygningsreglement BR18, der trådte i kraft 1. januar 2018 med en overgangsperiode frem til 1. juli. TEKNIQ deltager i arbejdet med de nye vejledninger og vil i løbet af året gennemføre en møderække om de vigtigste ændringer. Derudover vil der blive holdt en række medlemsmøder om korrekt udførte vandinstallationer.

Differentieret kommunikation

Den øgede specialisering, både inden for branchen og i den enkelte virksomhed, øger behovet for mere differentieret medlemskommunikation. Det betyder, at indholdet på TEKNIQs websites, nyhedsbreve og andre medier i højere grad skal tilpasses den enkelte bruger. Det kan blandt andet ske ved brug af medlemsdata og brugerens profiler og søgemønstre. 

I første omgang vil det blive afprøvet på det nye website, som i 2018 vil blive oprettet som en online-forlængelse af Dansk VVS og Electra. Desuden vil TEKNIQ i 2018 afdække behovet for flere specialiserede nyhedsbreve og samtidig sikre, at TEKNIQs eksisterende nyhedsbreve når frem til de rigtige personer i de enkelte virksomheder. 

Samtidig vil der blive skruet op for brugen af video og streaming på både TEKNIQs egne digitale platforme og de sociale medier, så kommunikationen bliver endnu mere effektiv og levende.

TEKNIQs handlingsplan 2018

Blandt TEKNIQs øvrige højt prioriterede aktiviteter i 2018 er pressearbejdet og en række andre kommunikationsaktiviteter. Som noget nyt begyndte TEKNIQ sidste år at sætte kvantitative mål for kommunikationsindsatsen. Stort set alle målene for 2017 blev nået før årets udgang, og de er derfor opjusteret for 2018. For eksempel er antallet af pressehits – det vil sige de artikler eller indslag i landets medier, hvor TEKNIQ omtales - sat op til 1.700, svarende til 4-5 omtaler om dagen, mens målet for antal følgere på LinkedIn er sat til 5.000. 

Du kan se de øvrige måltal i TEKNIQs handlingsplan.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.