Preben Meinecke-Søes

Preben Meinecke-Søes

Advokat(L)
og mediator

7741 1567

Må vi kopiere kørekortet?

Den nye persondataforordning træder snart i kraft, og det betyder nye regler, der skal styr på. Må virksomheden for eksempel gerne tage en kopi af medarbejderens kørekort og lægge i personalemappen?

Spørgsmål 

I forbindelse med vores arbejde med persondataforordningen er der blandt medarbejderne blevet rejst tvivl om, hvorvidt vi må se den enkelte medarbejders kørekort til bil og tage kopier af kortet til personalemappen?

Svar 

Ifølge persondataforordningen bliver medarbejderens forevisning af kørekort, og jeres kopiering af kortet, betragtet som databehandling af personoplysninger. 

Kravene i relation til kørekortet er for det første, at der skal være en hjemmel til at behandle oplysningerne. Hvis medarbejderen som ansat får stillet en bil til rådighed (servicebil eller andet køretøj), og skal benytte køretøjet, så er hjemlen den pågældendes ansættelseskontrakt. Det er et krav til ansættelsen, at manden skal kunne køre bil. 

For det andet skal behandlingen være rimelig og gennemsigtig. Man skal med andre ord kunne forstå, hvorfor I indsamler denne oplysning. Formålet er helt klart, at I skal være sikre på, at han må føre et køretøj. Selve kopieringen er tilstrækkelig dokumentation for, at forholdet er i orden og kontrolleret. 

Det må også lægges til grund, at kopien af kørekortet er tilstrækkelig, relevant og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til det ovenfor nævnte formål. 

Til sidst skal det tilføjes, at Færdselsloven § 65 direkte pålægger jer som indehaver af et køretøj, der stilles til disposition for en anden, at I kun overlader brugen af køretøjet til en person, der har gyldigt kørekort. Derfor skal I have kopier af kørekortet liggende, hvis der senere opstår tvivl, og I skal løbende (eksempelvis årligt) have kopierne fornyet.

Preben Meinecke-Søes, advokat, TEKNIQ

Læs mere om persondataforordningen

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.