Flemming Nielsen

Flemming Nielsen

Chefkonsulent

fni@tekniq.dk

7742 4234

Er dine nye ledere klædt ordentligt på?

Nye ledere er tit dygtige teknikere, som er rekrutterede fra egne rækker. Desværre er de ofte for dårligt klædt på til at udfylde lederrollen.

Det går stærkt i branchen for tiden, og installationsvirksomhederne ansætter mange nye ledere og medarbejdere. 

Nye ledere er tit dygtige teknikere, som er rekrutterede fra egne rækker. Desværre oplever de ofte at være for dårligt klædt på til at udfylde lederrollen. 

Det er utilfredsstillende og frustrerende for den enkelte leder. For virksomheden er konsekvenserne ofte manglende beslutningskraft, medarbejderutilfredshed, faldende præstationer - og i yderste konsekvens en medarbejder der forlader virksomheden, så virksomheden står tilbage uden en dygtig tekniker og mangel på en leder.

På TEKNIQs kursus ”Ny i lederrollen – få gennemslagskraft som leder” får dine nye ledere et stærkt fundament for at udøve god og tydelig ledelse.

De lærer sig selv og deres egne styrker og svagheder at kende. De træner vigtige lederkompetencer som kommunikation og gennemslagskraft. Og de får kendskab til en række effektive metoder og redskaber, som kan bruges direkte i det daglige ledelsesarbejde.

Kurset gennemføres den 20.-22. marts 2017 på Comwell, Roskilde og den 26.-28. september på Comwell Kellers Park, Børkop.

Læs mere og tilmeld dig her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.