Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hvis medarbejderne går hjem

Hvordan skal man forholde sig, hvis medarbejderne nedlægger arbejdet? Det har et medlem spurgt TEKNIQs eksperter om.

Spørgsmål

Vi har netop oplevet, at vores folk har nedlagt arbejdet (strejket), da der opstod uoverensstemmelser om nogle lønspørgsmål. Kort sagt, de ville have mere i løn. 

Konkret valgte medarbejderne tidligere på måneden at forlade byggepladsen klokken 11, og vi kunne ikke komme i kontakt med dem. Hvordan forholder vi os i den situation?

Svar

Her er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Det vil sige, at der er ’fredspligt’, når der er tegnet overenskomst på området. 

Opstår der uoverensstemmelser i en virksomhed, er det tillidsrepræsentanten og virksomheden, som har dialogen. Hvis det ikke er muligt at nå til enighed på området, er det op til tillidsrepræsentanten at beslutte, om han vil kontakte sin faglige organisation, men arbejdet må fortsætte uforstyrret indtil andet besluttes af organisationerne. 

Nedlægges arbejdet af medarbejderne som beskrevet, er det vigtigt, at I kontakter TEKNIQ øjeblikkeligt, da sagen skal indberettes til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). 

Sagen vil da blive hastebehandlet på organisationsplan, og konstateres det, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, vil de pågældende medarbejdere blive pålagt at genoptage arbejdet. 

Virksomheden kan i den periode opnå ret til konfliktunderstøttelse fra TEKNIQ, hvorfor det er vigtigt, at anmelde den ulovlige arbejdsnedlæggelse til TEKNIQ med det samme. Ligeledes er det en betingelse, at sagen indberettes til TEKNIQ, for at medarbejderne kan dømmes til at betale bod, hvis ikke de genoptager arbejdet. 

Torben F. Gram, konsulent, Arbejdsmarkedsafdelingen

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.