Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Strammere krav til kabler på vej

Efter den 1. juli 2017 bliver der stillet strammere krav til brandklassificering af kabler, som anvendes til fast installation i bygninger. Som installatør skal man være opmærksom på CE-mærkning og kablernes brandklasse.

1. juli skal alle kabler, der bruges til fast installation i bygninger, være CE-mærket og leve op til en ny brandklassificering. Det sker, når den europæiske standard EN50575 efter en overgangsperiode på et år bliver obligatorisk. 

Kabler hører under den gruppe af byggevarer, som er omfattet af byggevareforordningen, og EN 50575 standarden klassificerer kablers reaktion ved brand. De nye klasser er mere komplekse end de tidligere og baserer sig på både produktets energiindhold, brandspredning, røgudvikling, syredannelse, udsendt varmeeffekt og dråbedannelse. 

Brandklassifikationen opdeler kabler i syv brandklasser, Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca og Fca. A-klassen er ikke brændbare produkter, såsom kabler med keramisk isolering, mens B1 repræsenterer den klasse, der har størst brandmodstand. D- og E-klasserne er kabler med et mere minimumsgrundlæggende sikkerhedsniveau, mens F betyder, at der ingen brandegenskaber er fastsat. 

I Bygningsreglementets afsnit 5.5.1 er der stillet særlige funktionskrav til blandt andet brand- og røgudviklingen fra kabler. Her fremgår det, at elkabler samt signalkabler for tele- og datatrafik mindst bør udføres i klasse Eca.

Vælg leverandør med omhu

Selv om den nye ordning har mest betydning for kabelleverandører - som efter den 1. juli kun må sælge CE-mærkede kabler, der opfylder kravet om brandklassifikation - så skal installatørerne også være opmærksomme. 

– Installatøren skal fremover være opmærksom på, at kablet er CE-mærket og har den korrekte brandklassificering. Og selvfølgelig efterkomme eventuelle yderligere kundekrav til kablernes kvalitet, ydeevne og dokumentation på brandområdet, siger Mads Risgaard Knudsen, der er teknisk konsulent i TEKNIQ. 

Han understreger, at der ikke er nogen grund til unødig forvirring, når de nye regler træder i kraft. 

– Hvis man vælger at købe sine kabler af en kompetent leverandør, som man kender og har tillid til, så kommer man sikkert gennem regelændringen, konstaterer TEKNIQ-konsulenten.

Kend din byggevare

Læs mere om de nye brandklasser i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning ”Kend din byggevare,” som TEKNIQ har deltaget i udarbejdelsen af. 

Du finder den på byggevareinfo.dk

Fakta: Byggevareforordningen/CPR

  • De nye krav har baggrund i den fælles europæiske Byggevareforordning, som i flere år har fastsat retningslinjer for CE-mærkning af alle komponenter til byggeri. 
  • Byggevareforordningen er en dansk oversættelse af det engelske ”Construction Products Regulation”.
  • I Europa og i Danmark er ”Construction Products Regulation” forkortet til det mere mundrette og genkendelige CPR.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.