Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Svinkløv-branden kan medføre nye brandregler

Det ikoniske træbyggeri Svinkløv Badehotel nedbrændte under stor medieopmærksomhed i efteråret 2016. Branden fører til ønske om øget brandsikkerhed i ældre bygninger.

Af: Jens Juhl Eriksen. Artiklen blev første gang bragt i Electra

Sidst i september måtte 48 gæster midt om natten flygte ud i efterårskulden, da en tørretumbler i kælderen på det ikoniske træhotel Svinkløv Badehotel fik hotellet til at nedbrænde totalt. Branden fører til fornyet debat om, at ældre bygninger ikke er omfattet af nyere brandkrav, og bygningsejerne dermed frit kan vælge, om de vil have automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) og automatisk vandsprinkling (AVS). Svinkløv Badehotel havde ingen af delene, og det var helt lovligt. 

– Branden kostede heldigvis ikke menneskeliv. Men branden understreger, hvor vigtigt det er, at myndighederne strammer kravene til ejere af gamle hoteller og bygninger, siger Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent hos TEKNIQ.

Han mener, at udvalgte bygninger med stor personrisiko ved brand skal have sprinklere og ABA-anlæg med multidetektorer, som har både røg- og varmedetektering, så brand hurtigt opdages. 

– Uden ABA-anlæg skal gæster overvinde sig selv for at slå alarm, hvis de tvivler på, at røglugten reelt er en brand. Det kan koste dyrebare minutter, siger Mads Risgaard Knudsen.

I november mødtes flere parter om problematikken, blandt andre Trafik- og Byggestyrelsen, KL, brancheorganisationen for hoteller og restauranter Horesta, Slots- og Kulturstyrelsen og Danske Beredskaber. 

– Hvis du kørte meget på motorveje, ville du så købe en Lada? Nej, du vil have en bil med højt sikkerhedsniveau. Men til sammenligning sender vi gladeligt vores børn af sted til gamle efterskoler eller indlogerer svigermor på et træhotel. Kravene skal være højere, mener en af deltagerne, sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

Regelændring i 1970’erne

Han fortæller, at efter den berygtede Hotel Hafnia-brand i 1973 blev brandreglerne året efter opdateret til datidens standard for alle bygninger til overnatning. Men reglerne blev ikke gjort dynamiske. Det betyder, at der ikke er krav om at opdatere sikkerheden i takt med den teknologiske udvikling inden for brandsikring i ældre bygninger. 

– Øgede krav kan blive økonomisk belastende for bygningsejerne, og derfor er vi særligt glade for, at Horesta er klare i spyttet og bakker op om opdaterede regler. Vi håber, at myndighederne derfor beslutter sig for mere end blot en lille justering af kravene, fortæller Bjarne Nigaard. 

Hans forslag er at følge rammerne fra plejehjemsområdet. Her er brandkravene kontinuerligt opdateret til nutidens sikkerhedsniveau. 

– Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan ganske simpelt overføre de krav til ældre hoteller og andre ældre bygninger i en revidering af bygningsreglementet, mener han. 

Parterne fortsætter møderækken om fremtiden på området i løbet af 2017.

Fakta

Det er bygningsreglementet, som indeholder regler og krav til brandsikkerhed og de tilhørende installationer. Men ældre bygninger er undtaget fra de brandkrav, der gælder i nybyggerier. Læs mere her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.