Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Funktionæroverenskomster på plads

TEKNIQ har indgået forlig om funktionæroverenskomsten med HK/Privat og den tekniske funktionæroverenskomst med Teknisk Landsformænd.

Herunder kan du se hovedpunkterne i de to overenskomster:

Fælles for begge de nye overenskomster:

  • Mulighed for individuelt aftalte lønsystemer
  • Ret til fuld løn under forældreorlov i den overenskomstaftalte periode
  • Ret til 2 børneomsorgsdage pr. ferieår uanset antal børn
  • Opsparingen til fritvalgskontoen forøges med 2 pct. i overenskomstperioden
  • Nye medlemsvirksomheder kan indgå aftale om optrapning af fritvalgsbidrag
  • Når der er aftalt seniorordning kan en del af medarbejderens pensionsbidrag indgå i finansieringen
  • Vederlag til tillidsrepræsentanter forhøjes

Særligt for overenskomsten med Teknisk Landsforbund:

  • Mulighed for ansættelse med funktionsløn
  • Ret til frihed med løn den 24. december
  • Afholdelse af forældreorlov med betaling fra arbejdsgiver skal ske inden 46 uger efter barnets fødsel

TEKNIQ forhandler desuden fortsat med Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal om den nye vvs-overenskomst.

Læs TEKNIQs seneste nyhedsbrev om OK17 

Abonner på TEKNIQs nyhedsbrev om OK17

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.