troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

VE til proces lukker ned

Oprindelig var der knap fire milliarder kroner at hente i støtteordningen VE til proces, som støttede virksomheders overgang til vedvarende energi. Men da PSO-afgiften blev afskaffet, måtte støtteordningen lade livet som del af forliget.

Af Jens Juhl Eriksen 

VE til proces-ordningen blev etableret i 2013 som følge af energiaftalen fra 2012. Politikerne afsatte en pulje på 3,65 milliarder kroner i perioden 2013-2021, der blev målrettet virksomheder, som ville konvertere deres procesenergi fra oliefyr og lignende til vedvarende energi eller fjernvarme.

Men EU besluttede, at PSO-afgiften var ulovlig, og i november skulle politikerne derfor finde op mod syv milliarder kroner årligt for at betale for afskaffelsen af PSO. VE til proces-ordningen blev ét af de steder, hvor politikerne besluttede at skære, og puljen blev lukket per 1. januar 2017. 

Ifølge Energistyrelsen blev der fra 2013 og frem til puljen lukkede 31. december 2016 uddelt 1.208 millioner kroner til 550 projekter. De resterende puljepenge, 2.113,5 millioner kroner, er altså inddraget til finansiering af PSO-afskaffelsen.

– Vi synes, det er beklageligt, at vi mister en stor støtte til udfasningen af fossile brændsler. Især i landbruget har VE til proces betydet et farvel til mange oliefyr, siger Søren Rise, chefkonsulent i TEKNIQ.

Ifølge rådgivningsvirksomheden LandboSyd har mange landmænd udnyttet ordningen til at konvertere olieopvarmning i deres produktioner til mere tidssvarende og effektive biomassefyr baseret på enten halm, træ eller piller. Her har landbrugene typisk fået dækket mellem 35 og 65 procent af anlægsprisen. Puljen er især blevet brugt af svineproducenter, da opvarmningen af smågrise er en stor energisluger, ligesom korntørring koster olie. 

Arbejde til installatørerne

Også industrien kastede sig over VE til proces. Eksemplerne tæller alt fra grundvandsanlæg, der køler et datacenter og flisfyret dampanlæg på Bryggeriet Vestfyen til halmfyr i den energislugende gartneribranche.

– Der er ingen tvivl om, at VE til proces-ordningen har sikret vores medlemmer en betragtelig mængde arbejde. Elektrikerne har fået ordrer på solceller på baggrund af ordningen, men den har især været værdifuld for vvs-installatørerne, som har installeret rigtig mange anlæg til biobrændsel, fortæller Søren Rise. 

Helt slut er det dog sandsynligvis ikke med støtte til området. Til TEKNIQ fortæller Energistyrelsen, at politikerne i forbindelse med afskaffelsen af PSO-afgiften fra november 2016 aftalte en grøn klimapulje på 375 mio. kr. 

Puljen skal særligt understøtte tiltag, som bidrager til opfyldelse af Danmarks 2030-miljømål i den ikke-kvoteomfattede sektor. Denne sektor tæller områder som transport, landbrug, individuel bygningsopvarmning, affaldsforbrænding og håndtering af spildevand samt andre småkilder.

Der er afsat 50 millioner kroner årligt i 2017 og 2018, 100 millioner kroner i 2019 og 175 millioner kroner i 2020. Ifølge Energistyrelsen vil regeringen snarest muligt fremlægge forslag til den nærmere udmøntning for 2017.

Fakta: VE til proces-ordningen

  • Gav støtte til omlægning fra fossile brændstoffer til biomasse, solvarme, varmepumper eller fjernvarme i industri og erhverv. 
  • Det var kun procesenergi, som modtog støtte. Der var ingen støtte til rumopvarmning.
  • Mængden af støtte afhang af det konkrete projekt og virksomhedens størrelse. 
  • Ordningen støttede også energibesparelser, der blev gennemført i tilknytning til konverteringerne.
Kilde: Energistyrelsen

Fakta: PSO-afgiften

  • PSO-afgiften blev indført af Folketinget i 1998. Målet var at fremme grøn energi ved at garantere en fast høj pris på el fra vindmøller. 
  • EU-Kommissionen kendte i 2016 PSO-afgiften for ulovlig og krævede, at den blev afskaffet senest 1. januar 2017. 
  • I november 2016 indgik VLAK-regeringen et bredt forlig, der fjernede afgiften. Til gengæld bliver eksempelvis bundskatten hævet, kystnære havvindmøller droppes og den grønne check bliver mindre. Også aflivning af ordningen VE til proces indgik i finansieringen af PSO-afskaffelsen. 
Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.