Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Del sol og vind mere lige

Debatindlæg i Jyllands-Posten af Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ, og Flemming Kristensen, formand for Dansk Solcelleforening, bragt den 29. december 2016.

Den grønne omstilling behøver ikke være så dyr, som mange regnestykker viser. Årsagen er de markant faldende priser på solceller, som for længe siden har overhalet havvindmøllerne indenom. Hverken sol eller vind kan alene dække Danmarks behov for grøn energi. Det er ikke et enten-eller, men et klart både-og, som giver samfundet den stærkeste og mest fremtidssikrede forsyning af grøn energi.

Vind- og solenergi supplerer nemlig hinanden. Problemet er, at vi i dag stort set ingen solceller har i den grønne energipolitik. Hver gang det er vindstille, står den grønne omstilling stille. Skal vi på fornuftig økonomisk vis dække os ind med grøn energi, må solcellerne ud af skyggen. Jo flere solceller, jo billigere grøn omstilling.

Skal det ske, er der behov for politisk at dele sol og vind mere lige. Aldrig før har solcellerne været så konkurrencedygtige som nu, hvor teknologien falder i pris. Har man fx et hotel med et stort tag til rådighed, er det muligt at producere en kWh for under 40 øre. Det er billigt og 1,90 kr. mindre end de 2,29 øre, som er gennemsnitsbetalingen for strøm i Danmark.

På taget af en privat husstand – som har færre kvadratmeter end hotellet til at fange lysets energi – kan den grønne strøm produceres til mellem 72 og 88 øre pr. kWh.I eksemplerne på solcellestrøm har vi medregnet alle udgifter. Indkøb, installation, drift og vedligehold i 30 år – også renterne til lånet er inklusive.

Danmark har brug for mange flere solceller, som er en ren, billig og så godt som vedligeholdelsesfri teknologi. En teknologi, som udvikler sig hastigt, og som har den yderligere fordel, at der er plads til den allevegne. Vi er så heldige, at vi i Danmark er dygtige til både sol og vind. Vinden har historisk været billigst og bedst. Vindkraften har skabt arbejdspladser og eksport.

Nu er der nye vinde. Mulighederne ændrer sig. Energiminister Lars Christian Lilleholt har udtalt, at han ønsker mange flere solceller. Ordførere fra Enhedslisten, Alternativet, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti støtter ham, viste det sig på Tekniq og Dansk Solcelleforenings politiske konference.

Det er nu, politikerne skal koble sol og vind sammen politisk og praktisk. Vi ønsker ikke et nyt, kunstigt solcelleboom. Vi ønsker en langsigtet og stabil strategi, der giver mulighed for en fornuftig udvikling af al grøn energi. Målet må være, at vi får vedvarende energi i størst muligt omfang, at vi får udfaset fossil energi, og at vi gør det med den lavest mulige omkostning for samfundet.

Solceller skal have plads i energiforsyningen i et helt andet omfang end i dag. Vi må have ændret på det forhold, at der i dag diskrimineres mellem solcellestrøm og vindstrøm, som afleveres til energinettene.

Strømmen fra Dongs store vindmølleparker modtager op mod en krone i statsstøtte for hver kWh. Sådan ser det ikke ud for dem, der investerer i solceller. Husejer Hansen og hotelejer Petersen, der leverer strømmen til nettet, får en betaling i størrelsesorden 20 øre pr. kWh. De skal samtidig gennem op til 40 ugers offentlig sagsbehandling, før de ved, om de får de nødvendige godkendelser og tilladelser.

Set med de grønne samfundsbriller er der ingen forskel på sol- og vindenergi. Begge dele er CO2-fri. Begge dele er vedvarende, billige energiformer. Med prisfaldene på solceller og den øgede konkurrence på havvind er det realistisk både at fastholde et højt ambitionsniveau og samtidig holde regningen nede, hvis vi stiller sol og vind mere lige.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.