Jesper Sandberg

Jesper Sandberg

Chefkonsulent

jsa@tekniq.dk 

7741 1584

Forsvinder 75%-reglen?

Det spørger et medlem TEKNIQs eksperter om. Få svaret her.

Spørgsmål

Lige siden Sikkerhedsstyrelsen sendte den nye installationsbekendtgørelse i høring, har der været usikkerhed omkring 75%-reglen. Der har været mange forskellige bud på, om den bliver eller forsvinder med indførelsen af de nye elsikkerhedsregler. 

Senest har det også været fremført, at 75%-reglen er en ”tikkende brandbombe”. Så jeg vil meget gerne have slået fast, om 75%-reglen forsvinder nu?

Svar

Nej, 75%-reglen er ikke forsvundet, og den gælder fortsat. At 75%-reglen en gang i fremtiden vil forsvinde eller blive ændret er sandsynligt - men det sker næppe, før der findes en moderniseret afløser, som kan træde i stedet for den danske 75%-regel, vi kender i dag. 

Det er korrekt, at Sikkerhedsstyrelsen oprindeligt planlagde at fjerne 75%-reglen sammen med en lang række andre danske særregler og undtagelser. TEKNIQ har kæmpet for at fastholde 75%-reglen, fordi vi ved, hvor vigtig den er for installatørerne særligt i forbindelse med udvidelse og ændringer af installationer.

Sikkerhedsstyrelsen har nu konkluderet, at den farbare vej frem er at lade 75%-reglen bestå, indtil en arbejdsgruppe under Dansk Standards nationalkomite har udarbejdet en moderniseret og tidssvarende afløser for 75%-reglen. 

TEKNIQ bliver en del af den arbejdsgruppe, som skal udarbejde den nye regel, og vi bakker helt op om Sikkerhedsstyrelsens pragmatiske tilgang til dette spørgsmål. Det gør vi blandt andet, fordi der siden 1963, hvor 75%-reglen blev indført, ikke er dokumenteret én eneste elbrand på grund af 75%-reglen. 

Jesper Sandberg, teknisk konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.