Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hvem betaler 2. januar?

Når medarbejderne i forbindelse med nytåret holder en feriefridag den 2. januar - hvem skal så betale? Det har et medlem spurgt TEKNIQs eksperter om.

Spørgsmål

Jeg har i forbindelse med årsskiftet fået en del henvendelser om afholdelse af søgnehelligdage. I forbindelse med årets afslutning udbetaler man jo typisk de tilbageværende penge, som medarbejderen har opsparet på sin SH-/feriefridage/frit valgs-konto. 

Men når medarbejderne så i forbindelse med nytåret vælger at holde en feriefridag den 2. januar, da denne i år var en almindelig hverdag, oplever jeg, at nogle medarbejdere beklager sig over, at de ingen penge får for denne dag. 

Kan TEKNIQ ikke præcisere, hvordan reglerne er i den situation?

Svar

I overenskomsten er det beskrevet i §15 for timelønnede medarbejdere, at den enkelte medarbejders konto opgøres ved årets udgang, og restbeløbet udbetales med den sidste lønudbetaling i optjeningsåret. Eventuelt kan virksomheden, hvis en medarbejder har anmodet om det, indbetale beløbet eller dele heraf på pensionen. Det skal der dog være anmodet om inden den 30. november. 

Det vil sige, at når året er afsluttet, er SH-/feriefridage/frit valgs-kontoen tømt, og dermed har medarbejderen ikke opsparede penge stående i virksomheden. 

Hvis medarbejderen ønsker at afholde en feriefridag den 2. januar, er han berettiget til at holde fri, såfremt han har opsparede dage tilbage. Men betaling for denne dag har fundet sted i forbindelse med afslutningen af det foregående år, og der er derfor ingen betaling. 

En månedslønnet elektriker har ligeledes ret til at holde feriefridage med betaling svarende til sædvanlig løn, såfremt der er dækning på opsparingskontoen.

Torben Gram, konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.