Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Hvordan tolkes kravet om L-AUS-instruktion?

Et medlem spørger TEKNIQs eksperter om, hvordan han skal tolke kravet om L-AUS-instruktion.

Spørgsmål

Jeg er elinstallatør og ejer en elinstallationsvirksomhed, hvor jeg også er eneste medarbejder. 

For nylig har jeg haft tredjepartskontrol af mit kvalitetsledelsessystem (KLS-el), og i den forbindelse oplevede jeg for første gang at modtage en anmærkning fra kontrolinstansen. Anmærkningen gik på, at jeg ikke mindst en gang om året er blevet instrueret i Stærkstrømsbekendtgørelsens L-AUS bestemmelser. 

Selv om jeg er uddannet elinstallatør, virksomhedens faglige ansvarlige og den eneste person, der udfører arbejde i virksomheden, så betyder anmærkningen, at jeg skal købe en L-AUS-instruktion af en kursusudbyder. Kan det være korrekt?

Svar

Krav om L-AUS-instruktion er rettet mod de personer i virksomheden, der arbejder på tavler under spænding. Personerne skal mindst én gang om året instrueres i Stærkstrømsbekendtgørelsens, afsnit 6, kapitel 63 L-AUS-bestemmelser. 

Det er samme kapitel, der indeholder krav om, at arbejde på installationer under spænding skal udføres af sagkyndige personer, der har kendskab til og erfaring i de arbejdsoperationer, der skal udføres. Jævnfør Sikkerhedsstyrelsens tolkninger af begrebet sagkyndig person, så er en elinstallatør sagkyndig. 

Denne tolkning giver blandt andet en elinstallatør mulighed for at oplære personer i virksomheden, så de kan betragtes som sagkyndige inden for et specifikt arbejdsområde. Denne tolkning medfører også, at du ikke behøver yderligere ekstern instruktion for at opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. 

Men jeg vil alligevel anbefale dig, at du overvejer at deltage lejlighedsvis i en op følgende L-AUS-instruktion. 

Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.