Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Minister inviterer til konference

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet inviterer til konference om transaktionsomkostninger.

På en række fyraftensmøder rundt om i landet med byggebranchen og en stor byggekonference i 2016 blev blandt andet transaktionsomkostninger i byggeriet diskuteret. Det stod klart, at det er relevant med en yderligere drøftelse af emnet.

Derfor inviterer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) til åbent arrangement om transaktionsomkostninger i byggeriet 28. marts i København.  

Læs mere og meld dig til på ministeriets hjemmeside.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.