Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Velkommen til 2017 - et år med produktiviteten i fokus

2017 er fyldt med muligheder for installationsbranchen. Men det er også et år, hvor branchen ifølge adm. direktør i TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen får brug for at tage vigtige skridt mod en mere produktiv virkelighed som led i den næste industrielle revolution.

”Et nyt år med nye muligheder”. Det er en floskel, der bliver brugt igen og igen, når politikere og organisationer skal markere et årsskifte. Men ordene har sjældent været mere passende end netop nu ved indgangen til 2017.

Vi er som branche på vej mod en helt ny tid, hvor nye teknologier og forretningsmodeller vil forandre vores måde at drive virksomhed på. Det betyder, at installatørerne - samtidig med at de hele tiden skal sørge for at styrke både egne og medarbejdernes faglige kompetencer - også skal have fokus på at styrke produktiviteten.

Derfor vil TEKNIQ i 2017 som led i sine produktivitetsaktiviteter kortlægge de nye teknologier og deres betydning for branchen i samarbejde med forbundene. Og vi vil arbejde intensivt for at sikre den nødvendige arbejdskraft, der skal til for at fastholde og styrke det - omend beskedne - opsving, vi oplevede sidste år.

Blandt de øvrige store opgaver for TEKNIQ i 2017 er overenskomstforhandlingerne. Vi skal sikre de bedst mulige rammer for, at virksomhederne og deres medarbejdere kan udvikle sig og drive forretning. Derfor er det vigtigt, at vi får sammensat overenskomster, der giver den nødvendige fleksibilitet for installationsvirksomhederne, så de kan agere på et både foranderligt og konkurrencepræget marked.

Samtidig vil vi arbejde for, at installatørerne får en endnu mere central rolle i byggeprocessen - ikke kun for branchens skyld men også for at nå de politiske mål om eksempelvis energieffektivisering og grøn omstilling.

2017 bliver med andre ord et år, hvor vi med installatørerne i centrum skal skabe et solidt fundament for fremtidens økonomiske vækst i Danmark.

Godt nytår!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.