Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Voksenlærlingens uddannelsestid

Et medlem spørger TEKNIQs eksperter om reglerne vedrørende voksenlærlinge. Læs spørgsmål og svar her.

Spørgsmål

Jeg overvejer at tage en voksenlærling, som har gennemført sit grundforløb (GF2) tidligere, og nu efter ét års pause, ønsker at komme i lære. Er der særlige regler, jeg skal være opmærksom på?

Svar

For at blive voksenlærling skal man være over 25 år, når man starter på uddannelsen.
For lærlinge, der har taget grundforløbet, er det ved grundforløbets startdato, at lærlingen skal være fyldt 25 år for at komme i betragtning som voksenlærling.

Hvis lærlingen kan komme i betragtning som voksenlærling, er der tre vigtige punkter, du skal være opmærksom på:
  1. Uddannelseslængden vil typisk blive afkortet. Årsager til afkortning kan være en tidligere gennemført erhvervsuddannelse, en studentereksamen, eller relevant erhvervserfaring. Derfor skal lærlingen starte med at kontakte en erhvervsskole, der kan vurdere den samlede uddannelseslængde.
  2. Lærlingen/virksomheden skal kontakte jobcentret og undersøge om lærerforholdet kan resultere i, at virksomheden kan få tilskud til arbejdstimerne i praktiktiden.
  3. Elektriker-voksenlærlinge kan aflønnes efter normale lønsatser for lærlinge. Det er kun, hvis virksomheden kan få tilskud til lærlingens arbejdstimer gennem jobcentret, forhøjet lønrefusion til skoleophold fra AUB, og når der foreligger en egentlig aftale om voksenløn, at lærlingen skal aflønnes med satsen for ikke faglærte medarbejdere, der pr. 1. marts 2017 udgør kr. 115,65 pr. arbejdstime.
TEKNIQ anbefaler, at der først indgås en uddannelsesaftale, når den samlede varighed af uddannelsen er afklaret, og mulighederne for tilskud via jobcentret er afklaret.

Kelvin Strømsholt, konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.