Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Hvordan hæver vi aftalen med en lærling?

Sådan spørger et medlem. Læs hvad TEKNIQs eksperter svarer her.

Spørgsmål

I vores virksomhed har vi en lærling, som vi desværre ikke har et godt samarbejde med. Der er mange ting ved hans håndtering af opgaverne og tilgangen til udførelse af arbejdet, herunder respekt for ledelsens instrukser, der medfører, at vi ikke længere ønsker lærlingen ansat. De første tre måneder af uddannelsesforløbet gik fint, men nu er det gået hurtigt ned af bakke. Kan vi opsige lærlingen, og hvor langt opsigelsesvarsel har han?

Svar

Det er trist at høre, at samarbejdet ikke fungerer optimalt. Reglerne for ansættelse af lærlinge findes blandt andet i erhvervsuddannelsesloven. Af loven følger, at de første tre måneder kan anses for prøvetid, hvor aftalen kan opsiges uden varsel fra begge parter. Hvis ansættelsen strækker sig ud over de tre måneder, er uddannelsesaftalen uopsigelig for begge parter.

Man kan herefter kun hæve aftalen. Det kræver en væsentlig misligholdelse. Vurderingen heraf kræver oftest, at man har afgivet skriftlige advarsler til lærlingen, der gør det klart, hvilke konsekvenser det har, hvis virksomhedens retningslinjer ikke bliver overholdt. Det er vigtigt, at man reagerer konsekvent og hurtigt på uacceptabel adfærd hos lærlingen. Hvor mange advarsler, der kræves, afhænger af den konkrete situation. Men når lærlingen har modtaget tilstrækkelige skriftlige advarsler, skal man reagere hurtigt og inden for en måned, når der sker en ny misligholdelse, da man ellers mister retten til at ophæve aftalen.

De tilfælde, hvor der kan ske ophævelse umiddelbart og uden advarsler er i forbindelse med tyveri og andre strafbare forhold i relation til ansættelsen. Udeblivelser vil normalt også udgøre en væsentlig misligholdelse, men kræver i praksis, at lærlingen får to til tre skriftlige advarsler. Antallet af advarsler afhænger dog af en konkret vurdering.

Vi anbefaler, at I kontakter TEKNIQ for en konkret vurdering, inden uddannelsesaftalen ophæves. En uberettiget ophævelse kan nemlig medføre et godtgørelseskrav på op mod 30.000 kr. til en ung lærling og op til 50.000 kr. for en voksenlærling.

Kim Koch, konsulent og advokat, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.