Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Kludder i ferieplanlægningen

Kan virksomheden kræve, at medarbejderne holder ferien samlet og ikke deler den op? Det spørger et medlem TEKNIQs eksperter om.

Spørgsmål

I vores virksomhed har vi i år haft nogle vanskeligheder med at få tilrettelagt sommerferien. Vi har haft et ferieskema hængende i frokoststuen, hvor medarbejderne skulle anføre deres ferieønsker, men nogle af medarbejderne har ventet helt hen til midt i juni med at skrive deres ønsker. 

Dermed har det været meget vanskeligt at få vagtplanen til at gå op i ferieperioden. Hvordan forhindrer vi problemet fremadrettet? Derudover vil nogle medarbejdere dele deres sommerferie op, hvilket er uhensigtsmæssigt for os. Kan vi kræve, at de skal holde ferien samlet?

Svar

Ferieplanlægning kan nogle gange være et puslespil, der er svært at få til at gå op. Det følger af ferielovens regler, at fastlæggelse af ferie skal ske på baggrund af medarbejderens ønsker og efter forhandling mellem arbejdsgiver og lønmodtager. 

Som arbejdsgiver har I et naturligt behov for at vide, hvornår medarbejderne ønsker at holde ferie. Disse ønsker skal i videst mulige omfang efterkommes. 

Men i de tilfælde, hvor nogle medarbejdere ikke afgiver deres ferieønsker, anbefales I skriftligt at give medarbejderne en frist til at anføre deres ferieønsker i skemaet, så I kan begynde planlægning af bemanding i ferieperioden. Medarbejdere, der glemmer eller undlader at skrive ferieønsker i skemaet, kan derfor ikke forvente at kunne holde ferie på det ønskede tidspunkt, hvis virksomhedens drift ikke tillader det.

Hvad angår medarbejdernes ønske om at opdele sommerferien med mellemliggende arbejdsuger, må I acceptere dette ønske. Det er alene medarbejderen der kan kræve, at hovedferien skal holdes med mindst 15 sammenhængende dage. Hvis I ønsker, at medarbejderen holder sommerferie i bestemte uger, kan I alene varsle dette skriftligt med tre måneders varsel. Hvis der er tale om et gentagne problem anbefales det, at I fastlægger sommerferien så tidligt på året, at I kan nå at varsle ferien med mindst tre måneders varsel.

Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.