Kontakt TEKNIQ

Overenskomster og Jura

tekniq@tekniq.dk

4343 6000

Hvad gør jeg, når værktøjet forsvinder?

Sådan spørger et medlem TEKNIQs eksperter. Se spørgsmål og svar her.

Spørgsmål

I vores virksomhed oplever vi, at en del værktøj forsvinder. Det sker typisk i forbindelse med, at en medarbejder stopper. Hvordan håndterer vi det problem? Der er ofte tale om anseelige beløb.

Svar

I overenskomsten er det beskrevet, at medarbejderen er ansvarlig og erstatningspligtig for det udleverede værktøj, som naturligvis skal være funktionelt og overholde Arbejdstilsynets krav.

Ved afslutning af et ansættelsesforhold er det både medarbejderen, men også virksomhedens pligt at deltage ved opgørelsen af værktøjet, så man på den måde undgår uoverensstemmelser. Heri ligger, at der bør udarbejdes en liste i forbindelse med ansættelsen, som dokumenterer, hvilket værktøj medarbejderen har fået udleveret. Medarbejderen bør kvittere på opgørelsen i forbindelse med udlevering. Ydermere bør virksomheden udarbejde detaljerede retningslinjer/procedurer for, hvordan medarbejderen skal opbevare værktøjet, værne om det, og hvordan virksomheden skal informeres ved bortkomst eller tyveri.

Der skelnes mellem personligt værktøj og fællesværktøj, og i den forbindelse bør det nævnes, at medarbejderen kan komme til at hæfte for begge dele, såfremt det kan dokumenteres, at det er medarbejderen, der har haft det i sin besiddelse sidst.

Virksomheden skal dokumenterbart reagere over for medarbejderen senest 10 dage efter meddelelse om bortkomsten, såfremt virksomheden ønsker at gøre erstatningskrav gældende over for medarbejderen ifølge vvs-overenskomsten.

Det er dels en betingelse, at man kan dokumentere, at den pågældende medarbejder har fået udleveret værktøjet, dels har haft det i sin besiddelse, for at man kan gøre ham erstatningsansvarlig.

Virksomhedens værktøjspolitik kan for eksempel indeholde:

  • Procedure for anmeldelse af tyveri.
  • Procedure for vedligehold/tjek af elværktøj. (indlevering/udlevering)
  • Dokumentation for udlevering af erstatningsværktøj.
  • Procedure for udlevering/håndtering/opbevaring/tilbagelevering af personligt og fælles værktøj.

Torben F. Gram, konsulent i TEKNIQ


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.