Jesper Sandberg

Jesper Sandberg

Chefkonsulent

jsa@tekniq.dk 

7741 1584

Ta´ dit vigtigste værktøj med dig i lommen

Kravene til installatørernes faglige kompetencer stiger med indførelsen af de nye elsikkerhedsregler, som træder i kraft 1. juli. TEKNIQs nye medlems-app sikre dig en smidig overgang til de nye bestemmelser og gør det hurtigt for dig at dimensionere mindre installationer på stedet – uden at skulle gennemføre beregninger og tunge tabelopslag.

Appen hedder TEKNIQ og kan downloades på App Store og Google Play. Alle kan downloade appen og benytte den 10 gange, inden der kræves registrering af TEKNIQ-medlemskab. 

Appen består af følgende to hovedelementer:

Vejledningsdel

Vejledningsdelen indeholder primært koncentrater af vejledningerne, som TEKNIQ har udarbejdet i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen. 

Det er ikke nemt at læse lange vejledningstekster på en lille smartphone-skærm, når man står på toppen af et stillads og bare skal have svar på, om der stadig skal være tre disponible stikkontakter i et køkken efter de nye bestemmelser. Derfor er vejledningerne lavet, så de er nemme at læse og søge i på en smartphone, når man står ude på en installationsopgave.

Vejledningerne er sorteret under en overskuelig emneinddeling og er opbygget på samme måde med billede, grafik eller videoelement øverst, og en kortfattet og faktuel tekst. 

Har du blot brug for at kende de absolut væsentligste ændringer i punktform, kan du gå ned i bunden af vejledningen, hvor de er samlet i en faktaboks. 

Vejledningsdelen i appen vil være dynamisk og vil blive justeret behov. Du vil kunne se datoen for seneste opdatering nederst i enhver vejledning.

Dimensioneringsværktøj

De forenklede danske bestemmelser for dimensionering af boliginstallationer i Tabel 801 A bortfalder. 

Tabellen har indtil nu gjort det muligt at bestemme ledertværsnittet alene på baggrund af sikringsstørrelsen (eller automatsikringen) - helt uden at skulle tage højde for fremføringsmetode og uden at korrigere for omgivelsestemperatur eller samlet fremføring. 

Den fremgangsmåde går ikke længere, for fremover skal vi følge Dansk Standards standardsamling, DS/HD 60364-serien, der er knyttet til installationsbekendtgørelsen. Her finder du dimensioneringsbestemmelserne – men altså ikke længere nogen forenklet dansk tabel. 

Med TEKNIQs nye dimensioneringsværktøj i appen kan du i løbet af blot et par minutter gennemføre hele dimensioneringen af et kabel i forhold til overbelastningsbeskyttelse, herunder
  • Valg af forsyning
  • Beregning af belastningsstrøm (hvis du har belastninger opgivet i kW eller kVA
  • Tage højde for Cos φ
  • Korrigere for omgivelsestemperatur
  • Vælge oplægningsmetode og referencemetode
  • Tage højde for samlet fremføring – uanset om du vil bruge 70%-reglen eller IEC-metoden
  • Fastlægge nødvendig korrigeret strømværdi
  • Bestemme mindste tværsnit – uanset om du vælger 70 graders eller 90 graders kabel

Bagefter kan du sende hele beregningsgrundlaget for dimensioneringen direkte fra appen til en mailadresse som dokumentation for installationen.

Løbende justering og tilpasning af appen

Selv om TEKNIQ-appen er flyvefærdig og klar til brug den 1. juli, vil der i den første tid være behov for tilpasninger og justeringer i forhold til de tilbagemeldinger og erfaringer, vi modtager fra den praktiske brug af appen.

Da vi meget gerne vil målrette appen optimalt, vil vi også meget gerne have feedback og forslag til forbedringer fra dig, der bruger den i praksis. Du er derfor meget velkommen til at kontakte Jesper Sandberg på jsa@tekniq.dk.
TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.