Birger T. Christiansen

Birger T. Christiansen

Teknisk konsulent

btc@tekniq.dk

7742 4244

Er blødgøringsanlæg lovligt?

Må man gerne installere et anlæg til at blødgøre vandet? spørger et medlem. Læs spørgsmål og svar her.

Spørgsmål

En af mine kunder ønsker, at jeg monterer et blødgøringsanlæg, der skal blødgøre drikkevandet. Må jeg det?

Svar

Ja, det må du som udgangspunkt gerne. Du skal dog sikre dig, at anlægget opfylder kravene i Bygningsreglementet. Her stilles der både krav til de sundhedsmæssige egenskaber og til de fysisk/mekaniske egenskaber. 

De sundhedsmæssige egenskaber kan dokumenteres ved at have en godkendelse fra Danmark (GDV), Tyskland (KTW/DVGW), Holland (KIWA) eller Sverige (SP/KIWA). De fysisk/mekaniske egenskaber skal leve op til kravene i Bygningsreglementets bilag 7. Her fremgår det, at producenten eller leverandøren skal have foretaget en førstegangsafprøvning af relevante værdier for danske installationer samt sikre, at egenskaberne opretholdes via et produktionssystem.

En VA-godkendelse dokumenterer fortsat overholdelse af relevante krav i Bygningsreglementet, så man som installatør kan vide sig sikker på, at byggevaren (her blødgøringsanlægget) er lovligt at montere.

Birger T. Christiansen, konsulent, Teknisk afdeling

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.