Jesper Sandberg

Jesper Sandberg

Chefkonsulent

jsa@tekniq.dk 

7741 1584

Hvad er kravene til sporbarhed?

Hvordan er det med lavspændingsdirektivets krav om sporbarhed, og hvor omfattende er kravene egentlig? Et medlem spørger TEKNIQs eksperter.

Spørgsmål

Vi har hørt, at lavspændingsdirektivet (LVD) indeholder øgede krav til sporbarhed af det elektriske materiel. Vi er dog usikre på hvilke krav, der gælder for os som elinstallationsvirksomhed, og hvor omfattende kravene er i praksis?

Svar

Kravet til sporbarhed i LVD handler dybest set om at myndigheden (som i Danmark er Sikkerhedsstyrelsen), skal have mulighed for at ”spore” eller følge et stykke materiel, som bliver udtaget til markedskontrol, anmeldt eller observeret i forbindelse med tilsyn.  

Hvor omfattende kravet er, kommer an på om I sælger materiel videre eller blot installerer det hos en kunde. 

Hvis du som installatør sælger elektrisk materiel videre til en anden installatør eller erhvervsdrivende, som køber det med videresalg for øje (altså til andre end slutbrugeren) – så er du omfattet af det fulde krav til sporbarhed. Det betyder, at du for hvert stykke elektrisk materiel, du har solgt, ti år tilbage i tiden skal kunne fortælle Sikkerhedsstyrelsen, hvilken fabrikant eller importør du har købt det elektriske materiel af, og hvilken installatør eller anden aftager du har solgt det til. 

Hvis du blot har installeret materiel hos en slutkunde, er du ikke omfattet af dette krav! 

I stedet skal du blot efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen kunne bistå med at identificere, hvor du har købt et givent stykke elektrisk materiel, som Sikkerhedsstyrelsen for eksempel har udtaget til kontrol hos en af dine slutkunder. 

En nærliggende løsning til at holde styr på sporbarheden i praksis er ved at påføre identifikationen af opgaven på de enkelte følgesedler. 

Jesper Sandberg, konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.