Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Ingen gratis frokost

Er virksomheden forpligtet til at betale for frokosten, når en medarbejder er på kursus en enkelt dag? Et medlem spørger TEKNIQ om reglerne.

Spørgsmål 

En af vores medarbejdere har været på et efteruddannelseskursus, som vi mente var gavnligt for ham. Kurset varede ikke mere end en dag. 

Efterfølgende mener medarbejderen, at vi skal betale forplejningen på kurset, altså hans frokost. Vi har betalt kursusgebyret, men vi har ikke lavet nogen aftale med medarbejderen om forplejningen. 

Skal vi også betale for hans frokost under efteruddannelse?

Svar

Bestemmelserne om efteruddannelse findes i VVS-overenskomstens pkt. 18. Heri anføres nogle forskellige muligheder for gennemførelse af efteruddannelse. 

Afhængigt af hvilken type efteruddannelse der er tale om, altså om det eksempelvis er virksomhedspålagt eller selvvalgt efteruddannelse, kan der være krav om, at virksomheden skal betale kursusgebyr, kursusmateriale og/eller timeløn, herunder eventuelt reduceret timeløn. 

Fælles er dog, at der ikke stilles krav om, at virksomheden betaler forplejningen for medarbejderen. Normalt vil der være forplejning inkluderet i kurset og der betales derfor også typisk herfor gennem kursusgebyret. 

Er dette ikke tilfældet, må medarbejderen selv betale sin forplejning – lige som han ville gøre på en normal arbejdsdag. Ønsker medarbejderen forplejningen betalt af virksomheden, må der indgås en aftale om det, inden medarbejderen tager kurset.

Kim Koch, konsulent og advokat, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.