Få rådgivning om farligt byggeaffald

De største farer i det daglige arbejde i installationsbranchen er asbest og PCB. Nyt videncenter tilbyder gratis rådgivning om arbejdsmiljø og det farlige byggeaffald.

Når aldrende boligejendomme i de københavnske brokvarterer eller gamle industribygninger på Esbjerg Havn er blevet renoveret, kan der gemme sig grim kemi i installatørernes byggeaffald. Derfor bør branchens virksomheder have styr på både arbejdsmiljøet og affaldshåndteringen. Det er videncentret VHGB (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald) klar til at hjælpe med. 

– Vi vil gerne stille os til rådighed. Er vvs-installatøren i tvivl om en opgave, hvor der i udbuddet står, der er blyrør, kan han ringe til os. Så tager vi en dialog om, hvad han skal gøre både med hensyn til arbejdsmiljø, og hvad angår affaldet, siger faglig konsulent ved VHGB Niels Trap. 

Han understreger, at VHGB også gerne tager ud til gå-hjem-møder på større installationsvirksomheder. Både rådgivning og møder er ganske gratis.
Det er Niels Traps opfattelse, at installationsbranchens uddannelser ikke tematiserer affaldshåndtering og kemiske stoffer i arbejdsmiljøet i nødvendig grad. 

– Derfor er jeg glad for, at vi gennem artikler, dialog og møder kan opkvalificere branchen.

Asbest og bly

Ifølge Niels Trap skal vvs’erne især være opmærksomme på asbest. I 1980’erne var der stor opmærksomhed på asbest ved udskiftning af varmerør, ventilationssystemer og teknisk isolering, for den store asbest-diskussion var ætset ind i byggebranchens hoveder. Men der er ingen grund til at slække på vidensniveauet i 2017, for der er stadig rigelige mængder asbest i danske bygninger.  

Vvs’erne skal også have styr på sagerne, når de skærer med varmt værktøj gennem overfladebehandlede rør eller malet stål, hvor malingen ofte indeholder bly. Bly i maling blev først udfaset endeligt i 2001. Sliber eller brænder vvs’eren malede overflader, kan tungmetaller blive frigivet som støv eller gasser. I de tilfælde skal værnemidlerne være på plads. Helt generelt skal både elektrikere og vvs’ere være opmærksomme på sikkerheden ved støvende arbejde, når skruer til kabelbakker eller radiatorer skrues i.

PCB i kondensatorer

For elektrikerne er det særligt vigtigt at være opmærksom på PCB. I kondensatorer produceret fra 1950 til1986 er der større mængder PCB, og det er muligt at finde PCB i kondensatorer produceret helt frem til 2001. Før elektrikeren udskifter kondensatoren, er det altså vigtigt at tjekke produktionsåret for at finde ud af, hvor forsigtigt han skal gå frem. 

Niels Trap fortæller, at der i Norge i sin tid blev gennemført lovgivning, som dikterede, at alle gamle lysarmaturer med PCB skulle udskiftes. Det gav en del arbejde til installationsbranchen, men lignende lovgivning er aldrig gennemført i Danmark. 

– Installationsbranchen er generelt ikke de af byggefagene, som producerer mest affald. Men er det et stort projekt, er det vigtigt at vide, at har du mere end et ton byggeaffald, må du ikke bare køre det væk. Så gælder der særlige regler med registrering af affaldet. Når det gælder genanvendelse af eksempelvis værdifulde kobberkabler, er jeg ret sikker på, at TEKNIQ-medlemmerne allerede er særdeles opmærksomme, siger Niels Trap. 

Ifølge Elektronikaffaldsbekendtgørelsen er det lovpligtigt at håndtere lysarmaturer som elektronikaffald og fjerne PCB-holdige kondensatorer fra bygninger. Typisk sorterer de virksomheder, som modtager elektronikaffaldet, PCB-kondensatorerne fra. Hvad angår lysarmaturer, må de ikke afleveres som blandet metalaffald. 

Fra TEKNIQs side er der glæde over den nye mulighed for rådgivning. 

– Det er et forholdsvist nyt sekretariat oprettet af mange parter, hvor vores medlemmer kan trække gratis viden om byggeaffald på sagsniveau. Et sådant center kan vi kun være glade for eksisterer, siger Birger T. Christiansen, teknisk konsulent i TEKNIQ.

Fakta: VHGB

VHGB står for Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald. I det daglige består sekretariatet af faglige eksperter med base på Teknologisk Institut. Centret blev oprettet i 2016 og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringfond og Realdania. 

Har du spørgsmål om arbejdsmiljøet eller håndtering og genanvendelse af byggeaffald, tilbyder VHGB gratis rådgivning. Hotlinen er 7220 2930.

Læs mere eller stil dine spørgsmål på www.vhgb.dk

Fakta: De farlige stoffer

  • Bly: Bly kan skade nervesystemet og medføre irritabilitet, nedsat koncentrationsevne, svigtende hukommelse, nedsat muskelkraft, og der kan komme smerter og sovende fornemmelser i arme og ben. Bly kan også skade kroppens evne til at danne blodlegemer. Ved længerevarende eksponering for bly kan der opstå nedsat nyrefunktion og forplantningsevne.
  • Asbest: Asbestfibre er yderst farlige ved indånding, da de kan komme ned i de allermindste forgreninger af lungerne. Her gør de stor skade med følgevirkninger som både lungehindekræft og lungekræft ved længere tids påvirkning.
  • PCB: PCB giver ikke akut sygdom, men ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Langtidsophobningen af PCB er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. PCB mistænkes for at være kræftfremkaldende.
Kilde: www.pcb-guiden.dk, Bolius og Kingo 

Artiklen er skrevet af Jens Juhl Eriksen og har tidligere været bragt i Dansk VVS 10

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.