Mads Risgaard Knudsen

Mads Risgaard Knudsen

Teknisk konsulent

mrk@tekniq.dk

7742 4226

Skal vi gøre opmærksom på fejl?

Når installatøren og hans medarbejdere finder fejl på en kundes installation, er de så forpligtet til at fortælle det til kunden? Læs spørgsmålet fra et medlem og svaret fra TEKNIQs eksperter her.

Spørgsmål:

Det sker jævnligt, at mine medarbejdere og jeg finder fejl på en kundes installation, som vi efterfølgende ikke får lov at afhjælpe. 

Tidligere har vi på fakturaen kunnet oplyse om fejlen og henvise til Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6, pkt. 623.1 Forholdsregler ved konstatering af fejl. Heraf fremgik det tydeligt, at vi skulle gøre ejeren (brugeren) bekendt med fejlen og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke at lade fejl reparere. 

Jeg har ikke kunnet finde tilsvarende indhold i installationsbekendtgørelsen eller Standardsamlingen til installationsbekendtgørelsen, der begge har afløst stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 den 1. juni 2017. Vi finder det mærkværdigt, hvis vi ikke mere skal gøre kunderne opmærksomme på fejl i installationerne. 

Hvad skal vi gøre fremover?

Svar:

I skal fortsætte med at gøre kunderne opmærksomme på fejl og mangler på kundernes installationer. 

Kravet om, at I skal gøre kunderne opmærksomme på fejl eller mangler ved en elektrisk installation, skal nu findes i bekendtgørelse nr. 627 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. 

Af bekendtgørelsens § 12 fremgår tydeligt, at hvis en elinstallatørvirksomhed konstaterer fejl eller mangler ved en elektrisk installation - og ikke afhjælper dem - skal virksomheden gøre ejeren eller brugeren bekendt med disse fejl og med den fare, som er forbundet med ikke at afhjælpe fejlene. 

I skal huske, at fejl og mangler også indbefatter isolationsfejl, defekte RCD’ere og funktionsfejl. 

Mads Risgaard Knudsen, teknisk konsulent, TEKNIQ


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.