Stig Høding

Stig Høding

Advokat

7741 1572

Hvad gør vi med ESPD’en?

Skal ESPD-erklæringen sendes på papir eller elektronisk? Og hvor meget dokumentation skal egentlig sendes med, når virksomheden byder på en opgave? Det spørger et TEKNIQ-medlem om.

Spørgsmål

Vi skal byde på en ret stor opgave i forbindelse med, at en kommune skal opføre en helt ny skole. I udbudsmaterialet er det anført, at vi skal udfylde og medsende en ESPD-erklæring. 

Vi kan i materialet se, at kommunen allerede har udfyldt noget af denne blanket. Vi er i tvivl om, hvorvidt vi skal sende erklæringen på papir eller skal gøre det elektronisk. 

Vi vil også gerne vide, om det er nok at sende ESPD’en og tilbudslisten, eller om vi skal sende yderligere dokumentation med.

Svar

Det er udbudsloven der regulerer dette udbud, og det fremgår af loven, at ordregiver (kommunen) skal kræve, at man som tilbudsgiver udfylder og medsender en ESPD (European Single Procurement Document). Frem til den 18. april 2018 må man godt medsende ESPD’en på papir, men efter denne dato skal denne erklæringen afleveres elektronisk. 

ESPD-erklæringen oprettes i dette tilfælde af kommunen og skal udfyldes af jer som tilbudsgiver. Denne erklæring er en slags egenerklæring og et foreløbigt bevis på, at I opfylder alle kriterier i udbuddet i forhold til ”udelukkelse”, ”egnethed” og ”udvælgelse”. 

Det er kun vinderen af udbuddet, der som udgangspunkt skal fremsende fuld dokumentation, det vil sige det endelige bevis for, at alle de afgivne oplysninger er rigtige. Så det vil altså være nok i første omgang blot at sende ESPD-dokumentet sammen med tilbudslisten. 

Læs mere om vejledninger og forklaringer til ESPD her 

Stig Høding, advokat, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.