Virksomhederne har vokseværk

Installationsbranchen har konsolideret sig i de seneste år med mange opkøb og fusioner, men de gode tider i branchen medfører også, at flere åbner deres egen virksomhed.

Fra 2013 til 2017 er der blevet flere store virksomheder i installationsbranchen med en årlig omsætning på over 60 millioner. Fra 69 virksomheder i 2013 til 101 virksomheder i 2017.

Der er samtidig kommet knap 10 procent flere virksomheder i midtergruppen med en årlig omsætning på 15-60 millioner kroner, og der er blevet lidt færre installationsvirksomheder med en årlig omsætning på under 15 millioner kroner. Branchen er dynamisk, og i en vækstperiode er der en del virksomheder, der vokser og rykker en kategori op.

Udviklingen betyder, at de store installationsvirksomheder udgjorde 42 procent af installationsmarkedet i 2017 mod 34 procent i 2013 – en tendens, der ser ud til at fortsætte. Midtergruppen af virksomheder er gået lidt tilbage i markedsandel fra 29 til 27 procent, og markedsandelen for installationsvirksomheder med en årlig omsætning på under 15 millioner kroner er faldet fra 37 til 31 procent.

Udvikling i virksomhedernes størrelse
(faste priser)

Årlig omsætning   Antal virksomheder    Markedsandel
   2013  2017    2013 2017 
 0-15 mio. kr.  4.088  3.983    37 %  31 %
 15-60 mio. kr.  446  487    29 %  27 %
 >60 mio. kr.  69  101    34 %  42 %
 Total  4.603  4.571    100 %  100 %


Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger
Note: Eksklusiv installationsvirksomheder med en årlig omsætning på ½ million

Læs mere i TEKNIQs markedsanalyse

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.