Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige

Domstolsstyrelsen søger lige nu sagkyndige til småsagsprocessen.

Småsagsprocessen er en særlig forenklet retssagsprocedure, der finder anvendelse i civile retssager om mindre krav. 

Som sagkyndig vil du blandt andet kunne blive bedt om at udarbejde en sagkyndig erklæring, som så vil indgå som et af beviserne i den pågældende sag. Beskikkelsen gælder for 4 år og er frivillig forstået på den måde, at du altid kan bede Domstolsstyrelsen om at blive fritaget for beskikkelsen igen.

Hvis du er interesseret, kan du læse mere her

Du kan finde opslaget ved at følge dette link og vælge det opslag som hedder ”Sagkyndige til småsagsprocessen”. Herefter trykker du ”Søg stillingen”. Det bemærkes, at stillingen alene kan søges online, og at vi ikke modtager ansøgninger pr. post mv.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.