Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Pension til fleksjobbere

Skal pensionsbidraget indbetales til PensionDanmark, når det drejer sig om en medarbejder i fleksjob? Sådan spørger et medlem, og TEKNIQ kommer med svaret.

Spørgsmål:

Vi har besluttet at ansætte en medarbejder i fleksjob. Vi kan forstå, at vi måske ikke skal indbetale pensionsbidrag til PensionDanmark for vedkommende – selvom vi altid indbetaler til PensionDanmark for de timelønnede medarbejdere. Hvorfor det?

Svar:

Når en person visiteres til et fleksjob, er det for give denne person en god mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet – og helst i et ordinært job.

Sandsynligheden for, at en fleksjobber må give op og søge om førtidspension, er dog også større. 

Derfor er der mellem pensionsselskaberne indgået en aftale om, at hvis en person har aktive forsikringer ved invaliditet i ét selskab, så skal et andet selskab ikke bære risikoen. Derfor kan det ske, at virksomheden skal indbetale til et andet pensionsselskab end PensionDanmark. 

Under alle omstændigheder skal virksomheden ved ansættelse af en medarbejder i et fleksjob kontakte PensionDanmark. Der er nemlig tre muligheder: 

  1. Medarbejderen har aktive forsikringer i et andet pensionsselskab end PensionDanmark.

    Så skal medarbejderen fortsætte i dette pensionsselskab – også selvom det er en anden ordning end den, virksomheden ellers anvender. Virksomheden skal kontakte det pågældende pensionsselskab – ikke PensionDanmark. 
  2. Medarbejderen har ikke aktive forsikringer nogen steder.

    Så hører medarbejderen til i PensionDanmark. Virksomheden skal kontakte PensionDanmark og vil få en speciel overenskomstkode, der skal anvendes. Medarbejderen vil så blive medlem uden invaliditets- og opsparingssikring ved fleksjob. Og forsikringsprisen for disse forsikringer vil blive lagt ind i opsparingen. 
  3. Medarbejderen har aktiv forsikring i PensionDanmark.

    Så skal der indbetales til PensionDanmark på den helt almindelige overenskomstkode for det givne arbejde. Medarbejderen skal - måske med virksomhedens assistance – kontakte PensionDanmark for at få opsparingssikringen ved fleksjob sat i gang. Denne forsikring virker sådan, at medarbejderen hver måned vil få indbetalt det samme pensionsbeløb, som blev indbetalt, da medarbejderen arbejdede i sit ordinære job, før han blev syg. Og medarbejderen har alle forsikringerne i pensionsordningen. 

Kim Koch, konsulent og advokat, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.