Jan Eske Schmidt

Jan Eske Schmidt

Videnspartner

jes@tekniq.dk

7741 1560

Samtale fremmer forståelsen i udbud

Branchesamarbejdet Værdibyg arbejder for bedre byggeprocesser, og nu er to nye vejledninger om udbudsprocessen klar.

Den første vejledning er Dialog i udbudsprocessen.

Vejledningen gennemgår de mange muligheder for dialog før og under udbud samt efter tilbudsgivning. Målet er forventningsafstemning med klar fastlæggelse og forståelse for priser og ydelser.

Find Dialog i udbudsprocessen her

Den anden vejledning er Udbud med forhandling.

Vejledningen handler om udbud med forhandling, som er en mulighed for tæt markedskontakt og dialog i udbudsprocessen. Gennem dialogen og forhandlingerne øges både bygherres og tilbudsgivers forståelse for opgavens karakter, udfordringer og vilkår. Vejledningen giver anbefalinger til, hvordan bygherre og bydende kan agere i de forskellige faser af udbudsprocessen.

Find Udbud med forhandling her

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.