Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Skal montøren have sygeferiepenge?

Når en medarbejder har været syg i mere end seks uger, skal man så betale sygeferiepenge? Og hvordan er det med pensionen? Et medlem spørger TEKNIQs eksperter.

Spørgsmål

Vi har en elektriker, der har været syg i mere end seks uger, og vi er derfor stoppet med at betale løn. Sygefraværet er indberettet på virk.dk, så medarbejderen nu modtager sygedagpenge fra kommunen. 

Vi er blevet opmærksom på, at medarbejderen vist nok skal have sygeferiepenge. Skal vedkommende det? Og hvis vi skal betale sygeferiepenge, skal vi så også betale pension heraf?

Svar

Når en medarbejder er syg og opfylder anciennitetskravet på mindst tre måneder, skal arbejdsgiveren betale timelønnen for den pågældende medarbejder. Betalingen skal ydes op til seks uger fra første sygefraværsdag.

Hvis sygefraværet varer i mere end seks uger, skal I foretage en ny indberetning af sygefraværet på virk.dk, hvor I nu anfører, at medarbejderen fortsat er sygemeldt, men at der ikke udbetales løn fra virksomheden. Medarbejderen modtager derefter sygedagpenge fra kommunen. 

I forlængelse heraf er det korrekt, at I skal betale sygeferiepenge. Det følger af elektrikeroverenskomsten § 16.5. Sygeferiepenge beregnes med 12,5 procent af lønmodtagerens sædvanlige løn i det sidste kvartal før fraværet. Sygeferiepengene skal betales indtil medarbejderen er rask eller fratræder.

Da feriepenge, herunder sygeferiepenge, er en del af den A-skattepligtige indkomst, skal der også betales pension. Hvis medarbejderen fortsat er syg, når sygeferiepengene skal beregnes, kan man ikke modregne medarbejderandelen på fire procent i feriepengene, da der ikke må modregnes i feriepenge. 

I skal derfor kun beregne otte procent i pension til den pågældende af sygeferiepenge og altså dermed kun arbejdsgiverbidraget. Er medarbejderen derimod kommet tilbage i normal beskæftigelse, når sygeferiepengene skal beregnes, beregner I sædvanligt pensionsbidrag med 8 procent arbejdsgiverbidrag og fire procent lønmodtagerbidrag.

Kim Koch, advokat og konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.