Simon O. Rasmussen

Simon O. Rasmussen

Underdirektør

sra@tekniq.dk 

7741 1551

Konference udstak kursen for fremtidig energispareordning

Politikere og fagfolk mødtes for at komme med deres bud på, hvordan en ny energispareordning skal se ud, da TEKNIQ afholdt konference den 18. januar.

TEKNIQ-energikonference 2018.

”Der er behov for en ny og mere effektiv energispareordning. Den nuværende skal på museum.”

Det var meldingen fra adm. direktør hos TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen, da han åbnede TEKNIQs konference den 18. januar på Nationalmuseet om fremtidens energispareordning. Her var et bredt udsnit af aktører fra energibranchen og den politiske verden mødt op for at blive klogere på ønskerne til og udfordringerne for den kommende ordning.

For en ordning er der brug for, hvis det skal lykkes at sikre de ønskede energibesparelser. Det var der bred enighed om blandt både paneldeltagere og oplægsholdere. Én af dem var Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet.

”Energirenovering af eksisterende bygninger er et vigtigt element i opfyldelsen af Danmarks 2030-klimamål. Men både husholdninger og virksomheder undlader ofte at gennemføre selv meget rentable energieffektiviseringer,” sagde han.

Han blev bakket op af professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet, der var enig i, at der er et stort behov for en ny, målrettet og effektiv energispareordning.

”Vi tager ikke rationelle valg, når det gælder energisparetiltag. Men det bør vi gøre af hensyn til fremtidens energisystem,” sagde Brian Vad Mathiesen.

Han mente blandt andet, at vi skal bruge langt flere varmepumper i fremtiden – nærmere bestemt seks til syv gange flere end i dag.

Brug for nytænkning

Derefter var det energi-, forsynings- og klimaminister Lars Lilleholt (V), der kom på banen. Han får en central rolle i de kommende forhandlinger om en ny energiaftale og havde en klar holdning til den nuværende energispareordning.

”Vi skal problemerne med den nuværende ordning til livs, og det tror jeg ikke, vi kommer med små justeringer. Vi er nødt til at tænke ordningen helt forfra, så vi får mest muligt for pengene. Det kan for eksempel være en udbudsmodel og en model, der retter sig mod erhvervslivet,” sagde han.

Under den efterfølgende paneldebat mellem tre af folketingspartiernes klima- og energiordførere blev det også klart, at debatten om energipolitikken i almindelighed og energispareordningen i særdeleshed kommer til at rulle videre den kommende tid.

”Vi skal have undersøgt, hvorfor der ikke investeres mere i energiforbedringer – måske er det ikke kun økonomiske hensyn, der er årsagen,” sagde Ida Auken (R).

Hun havde følgeskab på scenen af Carsten Bach (LA) og Jens Joel (S) under en debat, hvor det også blev tydeligt, at energibesparelser kommer til at spille en vigtig rolle – på linje med udbygningen af den vedvarende energi – i bestræbelserne på at nå de opstillede klimamål.

“Det nytter ikke noget bare at udvide med vedvarende energi og så ikke tage vare på, hvordan vi bruger den,” sagde Jens Joel.

De kommende ugers forhandlinger vil så vise, hvordan fremtidens energipolitik og energispareordning kommer til at se ud i praksis.

TEKNIQ-energikonference 2018.

TEKNIQ-energikonference 2018.

TEKNIQ-energikonference 2018.

TEKNIQ-energikonference 2018.

TEKNIQ-energikonference 2018.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.