Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Velkommen til 2018 – midt i en industriel revolution

Det nye år er fyldt med muligheder for installationsbranchens virksomheder. Men det er også et år, hvor der ifølge adm. direktør i TEKNIQ, Niels Jørgen Hansen, skal være fokus på både at sætte yderligere gang i den digitale omstilling og på at sikre fremtidens arbejdsstyrke.

Installationsbranchen går styrket ud af 2017. Det sker efter et år, hvor branchens virksomheder har fortsat den solide udvikling, som vi også så i 2016. Det vil sige solid vækst, uden at resultaterne ligefrem har været prangende. Der er med andre ord stadig plads til forbedring og til at polstre ordrebøgerne yderligere.

Heldigvis ser det ud til, at den økonomiske vækst i Danmark har bidt sig fast og fortsætter de kommende år – i et tempo, hvor installatørerne har mulighed for at omstille sig til og følge med den øgede efterspørgsel.  

Samtidig fylder de tekniske installationer hele tiden mere i byggeriet. Og vi oplever, at der gradvist bliver en større forståelse af, hvor vigtigt det er, at installatørerne inddrages tidligere i byggeprojekterne. Her gælder det også om, at installatørerne selv gør, hvad de kan for at bringe sig selv højere op i den byggemæssige fødekæde og ikke er bange for at påtage sig en mere styrende rolle.

Det kræver dog samtidig, at der fortsat bliver fokus på at øge produktiviteten i hele installationsbranchen. Det stiller store krav til virksomhederne, som får brug for i endnu højere grad at benytte de forskellige digitale hjælpemidler, der allerede findes og uden tvivl kommer til i 2018. Heldigvis kan vi se, at rigtig mange af virksomhederne allerede er godt i gang med at omstille sig til den digitale virkelighed. Det er en proces, der kommer til at køre videre for fulde omdrejninger de kommende år.

Hvor vi sidst år var på vej ind i det, vi kaldte den fjerde industrielle revolution – eller industri 4.0 – vil vi i 2018 stå midt i den.

Derfor vil TEKNIQ det kommende år gå et spadestik dybere med udviklingen af Installation 4.0 (som vi præsenterede i 2017) med særligt fokus på digitalt byggeri, Internet of Things og installatørerne rolle som ”driftspartner”. Det gør vi for at give virksomhederne en mere detaljeret indsigt i de nye teknologiers mange muligheder.

TEKNIQ vil også følge den kommende politiske energiaftale tæt og deltage aktivt i arbejdet med at sikre en aftale, der både understøtter den nødvendige grønne omstilling og giver installationsvirksomhederne optimale muligheder for at spille en central rolle på denne del af markedet. Det gælder ikke mindst den videre udvikling af en energispareordning, som sikrer størst mulige energibesparelser for hver eneste krone.

En anden central udfordring for installationsbranchen vil være at sikre den nødvendige arbejdsstyrke. Vi forventer, at branchen fortsat vil opleve en beskeden men stabil vækst i 2018. Det kræver, at vi også fremadrettet er i stand til at skaffe det nødvendige antal kvalificerede medarbejdere. Derfor vil TEKNIQ det kommende år arbejde på at tiltrække stadig flere unge til elektriker- og vvs-energiuddannelserne.

Heldigvis har installationsvirksomhederne også i 2017 vist, at de er klar til at åbne dørene op for et rekordstort antal lærlinge, og samtidig er man i stand til at trække flere faglærte, der ellers havde søgt i andre retninger, tilbage til branchen. Den udvikling skal vi fortsætte og styrke det kommende år.

Så kort fortalt: 2018 bliver et år, hvor vi som installatører skal fortsætte med at styrke vores position i byggebranchen og hjælpe med at bringe Danmark sikkert ind i og igennem den digitale omstilling.

Godt nytår!

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.