Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Debatindlæg: Gør grøn omstilling til en folkesag

Debatindlæg bragt i Børsen den 13. juni 2018

Af Max Meyer, forbundsformand, Blik- og Rørarbejderforbundet, Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand, Dansk El-Forbund, og Niels Jørgen Hansen, adm. direktør, TEKNIQ Installationsbranchen

Vi er i øjeblikket vidne til en paradoksal situation i dansk politik. Regeringen og Socialdemokratiet har indledt en konkurrence om, hvem der er mest grøn. 

Samtidig har debatten om et kommende energiforlig udviklet sig til et spørgsmål om økonomisk råderum og skjulte skattelettelser frem for en konstruktiv debat om, hvordan vi sikrer den bedste og billigste grønne omstilling. Det er rigtig ærgerligt. 

I sit udspil ønsker regeringen at afskaffe den eksisterende energispareordning. Hvis det bliver en realitet, fjerner man dermed de midler, som årligt leverer energibesparelser for 1,5 mia. kr.

I stedet lægger regeringen op til en pulje på 400 mio. kr. årligt, som skal målrettes procesenergi i erhvervene, og en informationsindsats overfor boligejerne om energieffektivisering. Samtidig beretter Energistyrelsen, at energiforbruget er steget i første kvartal 2018 sammenlignet med året før. Samme fremskrivninger viser, at vi kan forvente en stigning i energiforbruget i årene, der kommer. 

Regeringen ønsker at afskaffe den eksisterende energispareordning, fordi den har været for dyr og ineffektiv. Det er vi enige i. Men det betyder ikke, at man bør læne sig tilbage og lade energibesparelserne komme af sig selv. 

Vi mener derimod, ligesom Socialdemokratiet, at man bør etablere en ny energispareordning og dermed give danske boligejere mulighed for at tage del i den grønne omstilling.

Ordningen har bremset forbruget

Den eksisterende energispareordning har trods fejl og mangler været en effektiv bremse på energiforbruget. I Danmark har vi, i lighed med de øvrige EU-lande, forpligtet os til at levere en årlig effektivisering i energiforbruget på 1,5 pct. Energispareordningen har årligt leveret effektiviseringer som svarer til ca. 3 pct. af energiforbruget.

Med regeringens planer om lavere elafgifter og nye datacentre vil energiforbruget accelerere endnu mere i de kommende år.
Skønt vi hilser begge dele velkomne, sidder vi tilbage med panderynker. Hvis ordningen afskaffes, vinker man samtidig farvel til de 3 pct. energibesparelser, som ordningen giver i dag. 

Derfor spørger vi politikerne: Hvis ikke I ønsker en ny energispareordning, hvilke andre initiativer skal så bringe Danmark i mål med sine forpligtelser om energi-effektivisering og sikre, at den grønne omstilling bliver en folkesag?

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.