troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Skal kunden have tilladelse til batterianlæg?

Hvilke regler gælder for at tilslutte et batterianlæg til elnettet, spørger et medlem. Se TEKNIQs svar her.

Spørgsmål

Jeg har en kunde, som ønsker at få installeret et batterianlæg i forbindelse med et tidligere installeret solcelleanlæg. Hvilke regler gælder for at tilslutte et batterianlæg til elnettet?

Svar

Det er ikke et krav, at kunden skal ansøge Energistyrelsen om tilladelse til at opsætte et batterianlæg, ligesom kunden skal i forbindelse med installation af et solcelleanlæg. Men det installerede batterianlæg skal overholde kravene i Energinets tekniske forskrift 3.3.1 Batterianlæg, der fastlægger de tekniske og funktionelle minimumskrav, som skal overholdes i net-tilslutningspunktet. 

Kravene og procedurerne for tilslutning af batterianlæg ligner meget de tilsvarende regler for solcelleanlæg. Det er også, når det gælder batterier, vigtigt at vælge et produkt, som er optaget på Dansk Energis positivliste for batterianlæg. Dermed undgås unødigt bøvl ved tilmelding til netselskabet. 

Mange kunder vælger at få placeret deres batteri i et udhus eller et loftsrum. Det er sjældent den bedste løsning for batteriet, som ikke må udsættes for frost eller vand. Batterianlæg, der udsættes for kulde, vil få et meget kort liv. Så følg fabrikantens anvisninger, og rådgiv kunden om den rette placering. 

Søren Rise, chefkonsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.