Arbejdstilsynet tjekker 500 kronesmiley'er

Arbejdstilsynet vil fra den 1. juli og tre år frem gennemføre 500 besøg på virksomheder med en såkaldt kronesmiley. Formålet er at undersøge, om certificeringsordningen er tilstrækkeligt effektiv til at sikre styr på arbejdsmiljøet.

Virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat er fritaget for risikobaseret tilsyn og får en kronesmiley. Det forudsætter, at der kan være tillid til, at virksomheder med et arbejdsmiljøcertifikat har styr på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

En analyse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme på certificerede virksomheder har imidlertid ikke påvist, at arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder er bedre end på de ikke-certificerede virksomheder. Der har dertil været en række eksempler på erhvervssygdomme på virksomheder, som var certificerede og havde fået en kronesmiley.

På den baggrund blev der i november 2016 indgået en politisk aftale om "En styrket arbejdsmiljøcertificering", som skal skabe større sikkerhed for, at der er styr på arbejdsmiljøet på de certificerede virksomheder. 

Som et led i den politiske aftale skal Arbejdstilsynet afdække arbejdsmiljøet på 500 certificerede eller recertificerede virksomheder for at indsamle viden om, hvorvidt certificeringsordningen lever op til, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, når en virksomhed bliver certificeret eller recertificeret. 

Hvis din virksomhed er er arbejdsmiljøcertificeret, vil I derfor måske alligevel i løbet af de næste tre år få et tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet. Da de 500 virksomheder udvælges blandt alle brancher, vil det dog kunne være en mindre andel af de certificerede virksomheder, der får besøg af Arbejdstilsynet i den anledning.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.