troels-hartung-energi

Troels Hartung

Chefkonsulent

trh@tekniq.dk 

7741 1538

Godtgørelse af elafgift

Et medlem har et par spørgsmål om elafgift - TEKNIQs eksperter svarer.

Spørgsmål

Jeg vil gerne vide, hvilken godtgørelse jeg kan få på elafgiften, og om der er forskel på godtgørelsen i forhold til den el man bruger på proces og elvarme?

Svar

I dag gælder det, at momsregistrerede virksomheder - med undtagelse af liberale erhverv som konsulenter og advokater - normalt kan få godtgjort størstedelen af den elafgift, som de betaler. 

Det vil sige, at for den del af elforbruget, som anvendes til belysning, drift af computere, tekniske anlæg med mere til procesformål, kan der i 2018 opnås en godtgørelse på 91,0 øre/kWh. Når det gælder el til opvarmning, køl og varmt vand, kan der opnås en godtgørelse på 50,7 øre/kWh.

Man får altså mindre tilbage fra Skat for den el, som benyttes til varme og komfortkøl, end man gør for den el, man bruger til at drive procesanlæg.

Mange virksomheder går glip af betydelige besparelser, fordi de glemmer at få godtgørelsen på 91,0 øre/kWh. Andre virksomheder søger om den højere procesgodtgørelse for hele elforbruget, selv om de har elvarme eller komfortkøl i en del af virksomheden. Det er vigtigt, at kunden er opmærksom på, at man kun kan opnå 50,7 øre/kWh i besparelse for den del af elforbruget.

I forbindelse med en beregning af, hvor meget kunden skal have i godtgørelse for elforbrug til varme, kan kunden vælge enten at få installeret en elmåler foran elvarmeanlægget, eller kunden kan vælge at modregne i procesgodtgørelsen med ti kroner på m2 per måned for de lokaler, som benytter el til opvarmning og komfortkøl. Det vil i praksis sige, at det godt kan betale sig at få installeret en elmåler, selv i relativt små lokaler.

Søren Rise, chefkonsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.