Thorkild Bang

Thorkild Bang

Underdirektør

tba@tekniq.dk

7742 4219

Hvem hæfter for vikarens manglende løn?

Når vikarbureauet går konkurs, hvordan står man så som virksomhedsejer i forhold til efterbetaling af manglende løn, feriepenge osv. til vikaren?

Spørgsmål

Jeg har haft en vikar indlejet fra et vikarfirma, som nu er gået konkurs. I den forbindelse har Blik- & Rørforbundet henvendt sig og krævet efterbetaling for både manglende løn, søgnehelligdagsopsparing, pension og feriepenge.

Kan det virkelig passe, at jeg skal betale noget, når jeg har betalt vikarbureauet for de timer, vikaren har arbejdet for mig?

Svar

Retspraksis i vvs-overenskomsten er således, at ”brugervirksomheden” hæfter solidarisk med vikarbureauet, hvis vvs-overenskomsten ikke er overholdt. Det vil sige, at du som indlejer skal sikre dig, at vikarbureauet overholder vvs-overenskomsten og udbetaler den rigtige løn. I modsat fald kan forbundet gå til dig og kræve betalingen – også selv om du har betalt til vikarbureauet. 

Denne hæftelse omfatter de løbende ydelser i vikarperioden – det vil sige eventuelt for lav løn i forhold til dine lokalaftaler, for lav eller ingen SH-opsparing og for lav eller ingen pensionsopsparing. Hvis der i den forbindelse beregnes supplerende feriepenge, SH og pension, indgår det i din hæftelse. Man kan under ét sige, at du hæfter for vikarbureauets manglende vilje til at overholde overenskomsten (betalingsvilje).

Derimod hæfter du ikke for deres manglende betalingsevne som følge af en konkurs. Det vil sige, at du ikke kommer til at hæfte for konkursboets manglende betalinger, for eksempel at vikaren ikke har fået udbetalt sin sidste løn, eller at der eventuelt ikke er indbetalt feriepenge til Feriekonto. Sådanne krav må forbundet rejse direkte overfor Lønmodtagernes Garantifond. 

Under alle omstændigheder påtager du dig en risiko, når du entrerer med et vikarbureau. TEKNIQ anbefaler derfor, at man kun laver aftale med vikarbureauer, som er bekendt med branchens forhold – gerne nogle man kender i forvejen. Du bør også anvende den kontrakt om indleje af vikarer (PF001), som ligger på TEKNIQs hjemmeside. Den sikrer, at du har regres overfor vikarbureauet for eventuelle efterbetalinger. 

Thorkild Bang, underdirektør, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.