Kelvin Strømsholt

Kelvin Strømsholt

Chefkonsulent

kas@tekniq.dk

7741 1581Merbidrag til AUB

En medlemsvirksomhed har brug for at få klarhed over merbidrag til AUB. Læs spørgsmål og svar her.

Spørgsmål

Jeg vil gerne vide om min virksomhed skal betale merbidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)?

Svar

Virksomheder skal - efter de nye regler om merbidrag til AUB - have en vis mængde lærlinge i forhold til de faglærte, der er ansat. 

Reglerne trådte i kraft per 1. januar 2018, og alle virksomheder, der bliver berørt af ordningen, har i løbet af foråret modtaget et brev i e-Boks med information om, hvorvidt virksomheden lever op til det minimumsantal lærlinge, som er fastsat for branchen. 

For virksomheder, der beskæftiger vvs’ere, er måluddannelsesratio på 0,039 lærling per faglært. Det vil sige, at minimumstallet for, hvor mange lærlinge virksomheden skal have, er knap 4 procent eller cirka én lærling ansat for hver 25. faglærte medarbejdere. 

Merbidraget til AUB udgør 27.000 kroner per lærling, en virksomhed mangler at ansætte. Beløbet regnes ud fra den andel af lærlinge, virksomheden mangler. For eksempel vil en virksomhed med fem faglærte vvs’ere ansat og ingen lærlinge kun skulle betale cirka 5/25 af 27.000 = 5.400 kroner. 

Virksomheder, der indbetaler ATP bidrag til én faglært fuldtidsmedarbejder eller mindre, er fritaget for merbidrag til AUB. Desuden tæller alle ansatte, som har et højere uddannelsesniveau (for eksempel installatøruddannelse), ikke med i opgørelsen om, hvor mange faglærte en virksomhed har ansat. 

Beregningen af, hvor mange lærlinge en virksomhed har ansat, opgøres per år. Det vil sige, at en lærling der bliver ansat 1. juli, kun tæller som en halv lærling i det indeværende år.

Læs mere om AUB her 

Kelvin Strømsholt, konsulent, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.