Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

EUD/EUX-elevpanel

Undervisningsministeriet søger elever fra EUD og EUX til et elevpanel, der skal være med til at skabe opmærksomhed om erhvervsuddannelser.

Undervisningsminister Merete Riisager ønsker at komme af med fordomme og myter om erhvervsuddannelserne og udbrede kendskabet til en erhvervsuddannelses mange muligheder. Til det beder hun elever fra erhvervsuddannelserne om hjælp. Derfor inviterer ministeren erhvervsuddannelseselever til at søge om at komme med i ministerens nye eud-/eux-elevpanel. Her vil eleverne kunne komme med gode råd til ministeren om alt fra miljøet på skolerne, sammenhængen mellem teori og praksis i hverdagen, og hvad eleverne ellers mener, der er behov for at sætte på dagsordenen.

Formålet med et elevpanel er at skabe dialog direkte med elever på erhvervsuddannelserne og sammen med dem at udarbejde et idekatalog over initiativer, der kan være med til at skabe positiv opmærksomhed blandt unge og deres forældre om mulighederne ved erhvervsuddannelserne og særligt eux. Det er vigtigt, at eleverne i panelet ved, at deres input tages videre og udføres i det omfang, det er muligt.

Eud-/eux-elevpanelet skal sammensættes efter ansøgning og med re-præsentation fra forskellige dele af landet og fra forskellige uddannelser for at sikre bredest mulig repræsentation af erfaringer og synspunkter.

Der skal nedsættes ét gennemgående panel på 10 til 15 medlemmer, som deltager i alle møderne. For at komme i betragtning som medlem af panelet skal eleven sende enten en skriftlig ansøgning eller optage en videoansøgning og sende den til elevpanel@uvm.dk. Ansøgningsfristen er fredag d. 25. maj.

Ansøgningen skal indeholde: 


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.