Vil du give TEKNIQ input

- om hvilke kompetencebehov din virksomhed har til de administrative medarbejdere?

TEKNIQ og HK gennemfører sammen indenfor de nærmeste dage en telefonundersøgelse for at afdække, hvilke kompetence- og uddannelsesbehov virksomhederne har i forhold til deres administrative medarbejdere. Dette er ikke mindst begrundet i den teknologiske udvikling – men også i den branche- og samfundsmæssige udvikling. 

Sammen betyder disse ting, at der stilles flere og ændrede krav til den enkelte medarbejders viden og kompetencer. 

Undersøgelsen vil ske blandt de af TEKNIQs medlemsvirksomheder, der er omfattet af HK-overenskomsten mellem TEKNIQ og HK. Undersøgelsen foretages for os af EPINION. 

Udvalgte virksomheder kan derfor forvente et opkald fra EPINION en af de nærmeste dage. Opkaldet vil forme sig som et telefoninterview med den person i virksomheden, der har personaleansvaret for de administrative medarbejdere. Et interview tager typisk 5-10 minutter. 

Vi beder vore medlemsvirksomheder om at tage godt imod henvendelsen fra EPINION, da det er vigtigt for undersøgelsens resultat, at vi får så mange besvarelser som muligt. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til konsulent i TEKNIQ, Charlotte Ketelsen, på telefon 43436000.

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.