Kim Koch

Kim Koch

Konsulent og advokat

kko@tekniq.dk

7741 1592

Hvornår refunderes lønnen fra forældreorloven?

Et medlem har udbetalt fuld løn under en medarbejderes orlov, men har ikke modtaget nogen refusion fra Udbetaling Danmark. Hvordan hænger det sammen? Se svaret fra TEKNIQs eksperter her.

Spørgsmål

Vi har en elektriker, der har været ansat hos os i mere end ni måneder. Han var på forældreorlov i nogle uger med fuld løn efter 46. uge efter barnets fødsel, men inden den 52. uge. Vi udbetalte fuld løn som overenskomsten foreskriver, men modtog ingen refusion fra Udbetaling Danmark. Kan det være rigtigt?

Svar

Ja, det kan desværre være rigtigt. Efter elektrikeroverenskomstens § 10.5 skal en elektriker, der opfylder anciennitetskravet om ni måneders ansættelse på det forventede fødselstidspunkt have fuld løn under forældreorlov. Elektrikeren vil højst kunne opnå ret til betaling i otte uger. Derudover fremgår det af overenskomsten, at orloven skal placeres inden 52. uge efter barnets fødsel.

Hvis mor har været på orlov uafbrudt siden fødslen, vil der som udgangspunkt ikke være flere barselsdagpenge tilbage. Det har den konsekvens, at faren ikke har nogen dagpenge efter den 46. uge, og I har derfor heller ikke ret til refusion fra Udbetaling Danmark.

Da I har udbetalt fuld løn under orloven, men ikke kan få refusion, skal medarbejderen faktisk betale den for meget udbetalte løn tilbage, idet betaling af fuld løn er betinget af, at I kan opnå refusion fra Udbetaling Danmark. Er medarbejderen fortsat ansat hos jer, kan I med fordel aftale, at I foretager modregning i næste lønudbetaling.

Ovenstående viser også, at det altid er en god ide at forhøre sig hos den pågældende medarbejder, hvor meget orlov den anden forælder har eller agter at afholde, så I kan vurdere, om det får betydning for jeres mulighed for refusion – inden I betaler fuld løn. Man kan derfor med fordel bede medarbejderen om en udskrift fra www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt/Barsel-loenmodtagere, så I kan se, hvor mange uger pågældende medarbejder har tilbage med barselsdagpenge.

Kim Koch, konsulent og advokat, TEKNIQ

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.