Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

anb@tekniq.dk

7741 1566


Anne Birkelund

Anne Birkelund

Kommunikationschef

tekniq-arbejdsgiverne-linkedin

7741 1566

anb@tekniq.dk

Velkommen i klubben, Synergi

Debatindlæg trykt i Jyllands-Posten 27. marts 2018 - af Max Meyer, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet, Jørgen Juul Rasmussen, forbundsformand i Dansk El-Forbund og Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Installationsbranchen.

Energieffektivisering har længe været et centralt fokusområde for installationsbranchen, hvor virksomhederne som regel er tæt på kunder, hvad enten de er offentlige eller private, store eller små. Derfor er installationsvirksomhederne ofte kundernes naturlige samarbejdspartnere, når der skal energioptimeres. Og der er fortsat meget at hente.

Så langt synes de fleste at være enige. Men det er en udfordring, som ikke løser sig selv.

Derfor skal der også lyde et stort og varmt velkommen fra installationsbranchen til Synergi – det nye samarbejde mellem de centrale producenter Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool, som alle fremstiller produkter af stor betydning for energieffektiviseringen. Sammen vil de sætte fokus på netop energieffektiviseringer.

Og det er der behov for. Danmark skal i perioden 2006-2020 øge energieffektiviteten med 20 procent. EU’s energieffektiviseringsdirektiv stiller desuden krav om, at alle medlemslande hvert år frem mod 2050 skal opnå nye energibesparelser på 1,5 procent om året.

Det er mål, der bl.a. indfries via den eksisterende energispareordning, som regeringen nu ønsker at afvikle. Men der skal sættes en anden ordning i stedet. Det er relevant for både nyt byggeri, renovering og industrien. For der er stadig store og afgørende energibesparelser at hente ved for eksempel installation af fjernvarme, varmepumper, vandbesparende armaturer samt intelligent styring af lys, varme, ventilation og energiforbruget i øvrigt.

Den grønne omstilling skal gennemføres på den mest omkostningseffektive måde. Derfor er det heller ikke nok at fokusere på at producere energien grønt. Energibesparelser må og skal også prioriteres som en afgørende del af et kommende energiforlig.

Alle erfaringer peger på, at en økonomisk gulerod er afgørende, hvis de mange grønne og gode ambitioner skal omsættes til konkrete energibesparelser i både private hjem, virksomheder og i de kommunale bygninger. Derfor er der behov for at støtte energieffektiviseringer – ligesom vi i dag støtter vedvarende energi.

Budskabet fra Synergi er vigtigt – den grønne omstilling bliver for dyr, hvis vi ikke prioriterer energieffektiviseringer i en kommende energiaftale.

Så velkommen til alle, der vil sætte dette på dagsordenen.

Se debatindlægget i JP

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.