Glem ikke mersalget i opgangstider

Trods fyldte ordrebøger og travlhed i installationsbranchen er det vigtigt, at virksomhederne stadig holder fokus på mersalg. Flere virksomheder har imidlertid ikke iværksat tiltag, der skal opkvalificere deres medarbejdere i mersalg, viser ny medlemsundersøgelse.

Af Janus Sejersen Laursen

Da TEKNIQ for nylig offentliggjorde sin halvårlige markedsanalyse var det med en opjustering af forventningerne til branchevæksten i både indeværende år og 2019. Det er nu femte år i træk, at installationsbranchen har øget vækst, og mange virksomheder har oplevet en solid stigning i omsætningen.

Men flere opgaver og mere travlhed i dagligdagen bør ikke føre til, at virksomhederne glemmer eller tilsidesætter opgaven med mersalg, lyder det fra udviklingschef i TEKNIQ Henrik Carøe Gjellebøl. Han hæfter sig ved, at kun knap halvdelen af virksomhederne i en ny medlemsundersøgelse har italesat mersalg på møder, og at over en fjerdedel ikke har indført nogen tiltag, der kan opkvalificere medarbejderne til mersalg.


‒ Vi vil altid råde vores medlemsvirksomheder til løbende mersalg, fordi der simpelthen er bedre økonomi i at sælge mere til de kunder, man allerede har, end i at opbygge helt nye kunderelationer.

‒ Og jo flere opgaver en virksomhed har, jo vigtigere er det at vælge de kunder, man kan tjene bedst på og har den bedste langsigtede relation til, siger Henrik Carøe Gjellebøl.

Ifølge udviklingschefen er mersalg inden for energirenovering og energioptimering et godt eksempel på et oplagt sted at skabe endog meget tydelig værdi for sine kunder i disse år.

‒ Det kunne fx være udskiftning af en gammel pumpe, der står og æder strøm. Det kan hurtigt betale sig. Og hvor kan kunderne ellers gå hen og få en forrentning på en investering, der er lige så god? Hvis en ny installation fx tilbagebetaler sig selv på tre år, svarer det til en rente på 33 procent!

‒ Værdiskabelse hos kunden er det vigtigste, fordi det fastholder tilfredse kunder, skaber indtjening hos vores medlemmer og er godt for branchens omdømme. Derfor har vi i dag også mersalg og kundehåndtering med på flere af vores lederuddannelser, siger Henrik Carøe Gjellebøl.

Læs mere i næste nummer af Electra, der udkommer onsdag den 5. december.TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.