Tina Voldby

Tina Voldby

Underdirektør

tvo@tekniq.dk

7742 4238

Udbetaling af tilskud til virksomheder for ordinære uddannelsesaftaler på el-området

Det er nu gjort op, hvilke indgåede uddannelsesaftaler der opfyldte kriterierne, og tilskuddet udbetales til virksomhedernes tilknyttede NemKonto tirsdag den 13. november 2018.

Ved overenskomstfornyelsen i 2017 blev det besluttet at yde et tilskud på 7.000 kr. pr. indgået uddannelsesaftale på elektrikeruddannelsen til virksomhederne.  Betingelserne var, at der var tale om en ordinær uddannelsesaftale eller en restlæreaftale med en varighed af mindst 3 år, og at den blev påbegyndt i perioden mellem den 1. august 2017 og den 31. juli 2018.

Det er nu gjort op, hvilke indgåede uddannelsesaftaler der opfyldte kriterierne, og tilskuddet udbetales til virksomhedernes tilknyttede NemKonto tirsdag den 13. november 2018. I posteringsteksten vil lærlingens navn være angivet.

Tilskuddet bliver udbetalt af Elkompetencefonden med baggrund i overenskomstaftalen i 2017 mellem TEKNIQ og Dansk El-Forbund.


TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.