Vinteren er på vej

Har I styr på vinterforanstaltningerne?

Den 1. oktober og frem til 31. marts skal der etableres vinterforanstaltninger. Det gælder blandt andet:

  • Lukning af facadeåbninger
  • Over- og inddækning af råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser
  • Afledning af overfladevand og foranstaltninger mod pløredannelse
  • Aftaler om snerydning m.m.
  • Klargøring af frostfri grusdepoter
  • Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
  • Opvarmning og ventilation

Det er altid vigtigt, at alle byggepladsveje er etableret og vedligeholdt forsvarligt, så man kan færdes på byggepladsen uden fare for ulykker og man samtidig kan transportere værktøj og tekniske hjælpemidler rundt på pladsen. Om vinteren er der særlige udfordringer i forhold til byggepladsveje. 

Hent vejledning om vinterforanstaltninger på bfa-ba.dk

Sammen med vejledningen ligger der en tjekliste, som kan anvendes i forbindelse med vinterbyggeriet. Der er også mulighed for at printe tjeklisten alene.

Læs mere om vinterforanstaltninger og vinterbyggeri

TEKNIQ Arbejdsgiverne er en organisation med klart fokus på teknik-og installationsbranchen samt industri. Som medlem får du en lang række fordele, der er tilpasset netop dine behov.